Connect with us
Avatar

Published

on

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น.วันนี้ 4 มกราคม 2564 ใช้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ข้อ 1 ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

สิ่งที่ทำได้คือ

– เรียนทางไกล ออนไลน์

– ใช้สถานที่เป็นที่ความช่วยเหลือ อุปการะแก่บุคคล

– ใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าฯ

– โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดทำการสอนได้

ข้อ 2 ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือ สิ่งของต่างๆ

โดยให้ผู้ว่าฯ กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ข้อ 3 ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ข้อ 4

– การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งกินในร้าน การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค หรืออาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไปกินที่บ้าน

– ห้ามการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

– ร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ผู้ว่าฯมีอำนาจในการสั่งปิด จํากัด หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 6 มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการ ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

– ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 7 ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ทำงานเหลื่อมเวลา work from home

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ตามที่เห็นสมควร

โดยรายชื่อทั้ง 28 จังหวัด มีดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดกาญจนบุรี

3. จังหวัดจันทบุรี

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. จังหวัดชุมพร

6. จังหวัดชลบุรี

7. จังหวัดตราด

8. จังหวัดตาก

9. จังหวัดนครนายก

10. จังหวัดนครปฐม

11. จังหวัดนนทบุรี

12. จังหวัดปทุมธานี

13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14. จังหวัดปราจีนบุรี

15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16. จังหวัดเพชรบุรี

17. จังหวัดราชบุรี

18. จังหวัดระนอง

19. จังหวัดระยอง

20. จังหวัดลพบุรี

21. จังหวัดสิงห์บุรี

22. จังหวัดสมุทรปราการ

23. จังหวัดสมุทรสงคราม

24. จังหวัดสมุทรสาคร

25. จังหวัดสุพรรณบุรี

26. จังหวัดสระแก้ว

27. จังหวัดสระบุรี

28. จังหวัดอ่างทอง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: