Connect with us
Avatar

Published

on

โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท มีการลงนามแล้ว

เมื่อวันพุธ (28 ตุลาคม 2563) ที่ผ่านมา ได้มีการลงนาม “สัญญา 2.3” ของโครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ รัฐบาลจีน เพื่อการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการลงนามระหว่าง 3 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) , บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชันแนล และ บริษัทไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชัน

สัญญาพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงนี้จะครอบคลุมถึงการจัดซื้อราง ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร การจัดซื้อตู้รถไฟโดยสาร การฝึกอบรมบุคลากร การเดินรถ และซ่อมบำรุง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการก่อสร้างระยะที่ 1 ของโครงการ จะเป็นรางรถไฟ 253 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ กรุงเทพฯ (บางซื่อ) , ดอนเมือง , อยุธยา , สระบุรี , ปากช่อง และนครราชสีมา

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: