Connect with us

Politics

คะแนน “ชัชชาติ” ยังไม่ทิ้งห่าง “ดร.เอ้”

Avatar

Published

on

ธรรมศาสตร์โพล คะแนน “ชัชชาติ” ไม่ทิ้งห่าง “ดร.เอ้”

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อว่าที่ กทม.ครั้งที่ 4 ระบุว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเขตละไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนรายแขวง จำนวน 180 แขวงใน กทม. สำรวจระหว่างวันที่ 15-22 เม.ย.65 จำนวนทั้งสิ้น 20,377 ตัวอย่าง

โดยมีผลสำรวจครั้งที่ 4 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คะแนนร้อยละ 27.93 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คะแนนร้อยละ 21.95 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง คะแนนร้อยละ 14.68 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร คะแนนร้อยละ 10.16 น.ต.ศิธา ทิวารี คะแนนร้อยละ 7.41 นายสกลธี ภัททิยกุล คะแนนร้อยละ 3.50 น.ส.รสนา โตสิตระกูล คะแนนร้อยละ 2.44 อื่นๆ คะแนนน้อยละ 0.22 ยังไม่ตัดสินใจ คะแนนร้อยละ 10.18 ไม่ใช้สิทธิ์ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) คะแนนร้อยละ 1.52

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: