Connect with us

Politics

มข.จับมือ พว.ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ หวังเป็นตัวจักรสร้างคนไปสร้างชาติ

Avatar

Published

on

“ลุงตู่”ถามบ่อยความก้าวหน้า Active Learning คณะศึกษาฯ มข.ขอเป็นตัวจักรร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย สร้างคนไปสร้างชาติ จับมือ พว.ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทางคณะฯเชื่อมั่นใน พว. และเชื่อมั่นในสิ่งที่ พว.ทำมา รวมถึงโมเดลกระบวนการที่ พว.พัฒนาขึ้นมา คือ GPAS 5 steps ซึ่งถ้าดูให้ลึกแล้วจะเห็นว่าเป็นกระบวนการสร้างคนไปสร้างชาติ เพราะเป็นการสร้างคนที่จะเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม โดยกระบวนการหล่อหลอมนี้เป็นกระบวนการปฏิบัติจริง และสิ่งสำคัญคือมีการเน้นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยในชาติมาช่วยกันสร้างชาติได้
“ทางคณะฯรู้สึกชื่นชมและยอมรับในโมเดลที่ พว.พยายามพัฒนาจนมาถึงวันนี้ และพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เร็วที่สุด โดยคาดหวังว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกหรือตัวจักรตัวเล็ก ๆ ที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาไทย และการปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กไทยเคลื่อนไป จากการที่เด็กจะรอรับความรู้ จดจำ แล้วนำมาสอบ มาเป็นคนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่จะดักจับความรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถสร้างความรู้ สร้างความคิด รวมถึงกระบวนการที่จะนำความรู้ความคิดไปสร้างสรรค์นวัตกรรม” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.กล่าว
ด้าน ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้แบบActive Learning สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรที่จะสร้างนวัตกรรมระดับชาติได้ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ศ.กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ย้ำเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะนายกฯจะย้ำและถามถึงบ่อยมาก ก็ได้รายงานว่าตอนนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างมากแล้ว ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ก็มีการขับเคลื่อนการสอนแบบ Active Learning ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว และยิ่งมีระดับอุดมศึกษาหลายมหาวิทยาลัยมารองรับก็ยิ่งทำให้เห็นความต่อเนื่องมากขึ้น เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเราจะเห็นผลของการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเร็ว ๆ นี้
ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการพลิกโฉมการศึกษาของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ กระบวนการถักทอสร้างความรู้ หรือ กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 และมาตรา 258 จ (4) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาของประเทศไทยที่ไม่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้สำเร็จตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากตัวกระบวนการหายไปจากห้องเรียนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยกระบวนการให้กลับมา
ดร.ศักดิ์สิน กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญที่สุด ที่จะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่าง ๆ ได้ และกระบวนการเรียนรู้ยังทำให้เห็นผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ พิสูจน์ได้ และ เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ทั้งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต และ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ พิซ่า ซึ่งเป็นการประเมินภายหลังการพัฒนาได้ด้วย อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้เดียวกันยังสามารถยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากลได้โดยใช้เวลาไม่นาน รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาครู ซึ่งมีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน มีร่องรอยและหลักฐานที่จะนำไปสู่การเลื่อนวิทยฐานะของครูได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นหากสามารถขับเคลื่อนเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแล้วจะทำให้ได้เห็นผลของการพัฒนาทุกด้านทุกมิติไปพร้อม ๆ กันได้อย่างแน่นอน
“คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่คณะศึกษาศาสตร์ มข. มาร่วมมือกับ พว.ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย โดย มข.ถือเป็น มหาวิทยาลัยแรกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจุดประกายการพลิกโฉมการศึกษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบActive Learning ซึ่งจะสามารถสร้างคุณภาพผู้เรียนไปถึงระดับนวัตกรรมได้ และยังสามารถใช้แบบแผนการคิดไปพัฒนาสู่การเป็นดิจิทัลหรือเอไอได้ด้วย”ประธาน พว.กล่าว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: