Connect with us

News

“ธันวา”​ เผย​ ทำไมถึงรักในหลวง​ร.9 กับ เรื่องราวสุดประทับใจ​ ที่หลายคนไม่เคยรู้

Avatar

Published

on

ธันวา​ ย้อนไทมไลน์​ แชร์ 16 รางวัลระดับโลก ของในหลวงร.9​ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้​ พร้อมเผย​ จะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่น บิดเบือน ใส่ร้ายพระองค์ท่าน

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายธันวา​ ไกรฤกษ์​ อดีตผู้สมัคร​ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ​ ปัจจุบันย้ายไปร่วมงานกับพรรคกล้า​ ระบุว่าคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสม จึงขอแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านอีกครั้ง แต่ก่อนอื่น ผมขอนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2525 มาเพื่อเกริ่นนำเนื้อหา ดังนี้

“พระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมให้ไปยืนค้ำหัวพูดกับราษฎร ถ้ายิ่งเป็นเวลานาน ท่านต้องการให้นั่งลงพูดกับเขา ข้าพเจ้าก็คลานรับประชาชนตลอดเลย เป็นกิโลฯเลย ท่านมาดูหัวเข่าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้สิ ดำปี๋เลย”

วรรคตอนนี้บรรยายรูปภาพในโพสต์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ผมรักในหลวงร.9 และจะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่น บิดเบือน ใส่ร้ายพระองค์ท่าน

มาดูกันครับ ว่าท่านทรงงานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยเอาไว้บ้าง และนี่เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น..

พ.ศ. 2507 รัฐบาลออสเตรียทูลเกล้าถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ลำดับที่ 23 ของสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา และเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติจารึกพระนามลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน

พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรป และสมาชิกร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป”

พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ”

พ.ศ. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา”

พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าถวายเหรียญทองเกียรติคุณ เฉลิมพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม (UNEP Gold Medal of Distinction) ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2534 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญ ฟิลเล (Philae Medal) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวน 3 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าถวายหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health for All Gold Medal) แด่ในหลวง ร.9 เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ

พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าถวาย เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natural ProFutura Medal)

พ.ศ. 2536 หัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลกทูลเกล้าถวาย รางวัลรากหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ

พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ทูลเกล้าถวาย อะกริคอลา (Agricola Medal) หรือเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร

พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า แห่ง The Belgian Chamber of Inventors สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ของเบลเยี่ยม ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล BRUSSELS EUREKA 2000 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมระดับโลก จากผลงานครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา

พ.ศ. 2549 ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติที่เรียกว่า “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”

พ.ศ. 2549 ประธานมูลนิธิเวิลด์ ฟู้ด ไพรซ์ ได้ประกาศทูลเกล้าถวายรางวัล “เหรียญบอร์ลอค” (รางวัลอาหารโลก) โดยได้สดุดีว่า พระองค์ได้อุทิศพระวรกายปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมแก้ไขปัญหาความยากจนและการขาดแคลนอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด

พ.ศ. 2550 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) ทูลเกล้าถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Global Leaders Award) เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทของไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก มติผลักดันการตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่ในหลวงร.9 ต่อมาศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และคณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรางวัล The Humanitarian Soil Scientist หรือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องจากทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พ.ศ. 2560 องค์การยูเนสโก และตัวแทนจากนานาชาติ ถวายราชสดุดี ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เวทีประชุมสันติภาพนานาชาติกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

..เพียงขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วจะรวบรวมมาแบ่งปันอีกบ่อยๆครับ

ธสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2020 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: