Connect with us

News

อธิบดีอัยการ ภาค 1 สั่งสอบเพิ่มคดีแตงโม ภายใน 15 วัน

Avatar

Published

on

อธิบดีอัยการภาค1 สั่งสอบเพิ่มคดีแตงโม อุดรูรั่วหลายประเด็น กำหนดกรอบ 15 วัน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ว่า

ตามที่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาหมายเลข 234/2565 (คดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ให้กับพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามอย่างต่อเนื่อง สำนักงานอัยการสูงสุด ขอแถลงความคืบหน้าของคดีตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเพื่อทราบ ดังนี้

  1. หลังพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ พิจารณาสำนวนคดีนี้ ในเบื้องต้นแล้ว จึงส่งสำนวนคดีให้อธิบดีอัยการภาค 1 เพื่อพิจารณาและทำความเห็น อธิบดีอัยการภาค 1 จึง ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาสั่งสำนวนคดีนี้ โดยมีรองอธิบดีอัยการภาค 1 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งจากการตรวจพิจารณาสำนวนคณะทำงานเห็นว่า คดีมีประเด็นสำคัญที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็น เพื่อให้ได้ความชัดเจน จึงเสนออธิบดีอัยการภาค 1 เพื่อสั่งสอบสวนเพิ่มเติม ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 และให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
  2. กรณีที่มีผู้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า หากผู้เสียหายฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว พนักงานอัยการจะไม่สามารถฟ้องคดีนี้ได้อีก โดยกล่าวอ้างระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่า ด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 นั้น ขอชี้แจงว่า ความเห็นของบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง กล่าวคือระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่า ด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563 ข้อ 48 (10) ระบุว่า

“เมื่อคดีเป็นความผิดต่อส่วนตัวและผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้ว ไม่ว่าจะได้ยื่นฟ้องก่อนหรือหลังจากที่พนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวน และไม่ว่า คดีที่ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วนั้นศาลจะพิพากษาแล้วหรือไม่ก็ตามพนักงานอัยการจะมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีนั้น”

ขอชี้แจงว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับคดีอาญาแผ่นดินแต่อย่างใด และความเห็นของบุคคลดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากครบกำหนด 15 วัน ทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะได้แถลงชี้แจงให้ทราบต่อไป.

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: