Connect with us

News

เปิดรายได้ เงินเดือนใหม่!! กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งแบบปรับฐาน และ แบบขั้นวิ่ง !!

Published

on

เผยรายได้ใหม่ในรอบ 6 ปี เงินเดือน ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ภายหลังที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบ “ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน” ตำแหน่งกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง, และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ งบประมาณ 4,795.65 ล้านบาท/ปี เนื่องจากค่าตอบแทนเดิมยังไม่ได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 60 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยมีการปรับอยู่ 2 แบบ คือ

แบบปรับฐาน

-กำนัน 12,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน)
-ผู้ใหญ่บ้าน 10,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน)
-แพทย์ประจำตำบล 6,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน)
-สารวัตรกำนัน 6,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน)
-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 6,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน)
-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ 6,000 บาท/เดือน (ปรับเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน)

แบบขั้นวิ่ง

-จากเดิมขั้นละ 200 บาท/ปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาท/ปี
-กรณีที่ได้ 2 ขั้น จาก 400 บาท/ปี ปรับเป็น 600 บาท/ปี

• กำนัน แบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/เดือน
• ผู้ใหญ่บ้าน 280.15 บาท/เดือน
• แพทย์ประจำตำบล 29.13 บาท/เดือน
• สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน
• ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง 618.59 บาท/เดือน
• ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ 191.19 บาท/เดือน

อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ไม่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพได้ปรับตัวสูงขึ้น

ดังนั้น การปรับค่าตอบแทนในครั้งนี้ จึงเป็นขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเพื่อให้ทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: