Connect with us

News

เช็กด่วน! กทม.รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง !!

Avatar

Published

on

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ตั้งแต่พนักงานทั่วไป บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพศชาย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 70 อัตรา และเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 8 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ส.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2910

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 22 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7149

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานคนพิการ จำนวน 6 อัตรา โดยมีบัตรประจำตัวคนพิการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทุกระดับการศึกษาแต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี

ผู้พิการที่สนใจให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 25 ก.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 1 ส.ค. 65 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi หรือ โทร. 0 2982 2092 ต่อ 7426-7427

สำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6955

สำนักงานเขตลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2326 6288

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 6 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06 2248 8799

สำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 23 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ส.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2413 0565

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2416 0066

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่ พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 11 ส.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7349

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: