Connect with us

News

เช็กเลย.. เสียค่าอะไรบ้าง?? เผยค่าใช้จ่าย​คนไทย​ ที่ต้องการไปทำงาน​ ซาอุฯ!!

Avatar

Published

on

รัฐบาลเชิญชวน​ คนไทยที่ต้องการไปทำงานซาอุฯ​ ลงทะเบียน​เว็บไซต์ toea.doe.go.th พร้อมเตรียมส่งไปภายใน 3 เดือน หลังลงนาม MOU

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้าน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และ 2. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานในบ้าน แรงงาน

เพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อมพัฒนากำลังแรงงานมีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการของซาอุฯ เบื้องต้นตั้งเป้าจัดส่งแรงงานไทยภาคการบริการสุขภาพ ที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงทางศาสนา และวัฒนธรรม และเป็นประเภทแรงงานที่ทางซาอุฯมีความต้องการมากที่สุด โดยจะดำเนินการประกาศรับสมัครต่อไป และเร่งส่งแรงงานกลุ่มแรกภายใน 3 เดือนหลังการลงนาม MOU
.
กรมการจัดหางาน เตรียมความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานไทย ในภาคบริการสุขภาพ งานดูแลผู้ป่วย และงานดูแลผู้สูงอายุ ภาคอุสาหกรรม งานช่าง วิศวกร ภาคท่องเที่ยว โรงแรม นวดสปา และเชฟ จะมีการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ
.
เบื้องต้นคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ของกรมการจัดหางาน

มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน กรณีจัดส่งโดยรัฐ ประมาณ 32,800 บาท ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบเข้า – ออกครั้งเดียว 6,000 บาท ค่าหนังสือเดินทาง 1,500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 2,300 บาท ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1,000 บาท ค่าประกันสุขภาพโรคติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1,000 บาท ค่าทดสอบฝีมือแรงงาน 500 บาท ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: