Connect with us

News

ประวิตร มีสารแสดงความเสียใจ ถึงนายกฯอังกฤษ ต่อการเสด็จสวรรคตของ “สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2”

Avatar

Published

on

ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีสารถึง นายกฯ สหราชอาณาจักร แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ผู้สื่อข่าวโต้โจ้นิวส์รายงานว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีข้อความสาร ถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร นางเอลิซาเบท ทรัสส์ The Right Honourable Elizabeth Truss MP

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญจากข้อความสาร ว่า

รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวไทย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในช่วงเวลาที่เศร้าโศกนี้

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอุทิศพระวรกายและทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนสหราชอาณาจักร และประชาคมทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์เป็นที่สรรเสริญและชื่นชมไปทั่วโลก และจะเป็นที่จดจําตลอดไป

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2539 จะเก็บเป็นความทรงจำในใจของคนไทย และในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ชาวไทยขอร่วม ระลึกถึง และสวดภาวนากับรัฐบาลสหราชอาณาจักร และประชาชนสหราชอาณาจักร

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: