Connect with us

News

จังหวัดมีประกาศคำสั่ง!! ปิดตลาดนัดทุกแห่งในอำเภอ​ มีผลแล้ว!!

Published

on

จังหวัดเชียงใหม่​ ออกประกาศคำสั่งปิด ตลาดนัดทุกแห่ง ในอำเภอแม่อาย

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ออกคำสั่งฯ ที่ 232/ 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ ปิดตลาดนัดทุกแห่ง ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คำสั่งยังระบุอีกว่า หากครบ 14 วันตามคำสั่งให้ปิดแล้ว ให้เจ้าของตลาดนัดที่ประสงค์จะเปิดตลาดนัดใหม่ ให้ยื่นขออนุญาตในการเปิดทำการฯ ต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ก่อนเปิดทำการ 7 วัน หากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม จึงอนุญาตให้เปิดตลาดนัดได้ และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลไปตรวจสอบในวันที่เปิดตลาดนัด ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายทราบภายใน 1 วันทำการถัดไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: