Connect with us

News

HBDI ® ต่างจาก Whole Brain ®Thinking อย่างไร และมีประโยชน์อะไรกับการสื่อสาร l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • ความหมายของ HBDI ® และ Whole Brain ®Thinking 
  • HBDI ® มีความแตกต่างจาก Whole Brain ®Thinking อย่างไร
  • HBDI ® และ Whole Brain ®Thinking มีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างไร

HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument) และ Whole Brain ®Thinking เป็นสองแนวคิดที่ใช้ในการวัดและพัฒนาทักษะการคิดของบุคคล อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กลยุทธ์นี้ก็มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของแนวคิดและการใช้งาน นอกจากนี้ ทั้ง 2 หลักการดังกล่าวก็ยังมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในแต่ละแนวคิดด้วย ดังนี้

1. HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument)

  • HBDI®เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระบวนการคิดของบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก HBDI®จะแสดงออกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถและความถนัดในแต่ละประเภทของการคิดอย่างไรบ้าง การใช้งานHBDI®ช่วยให้เราเข้าใจและติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่มีแนวคิดต่างกันได้มากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถปรับการสื่อสารให้เข้ากับรูปแบบคิดของผู้คนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

2. Whole Brain ®Thinking

  • Whole Brain ®Thinking เป็นแนวคิดที่พัฒนาโดย Ned Herrmann ผู้สร้างเดียวกับ  HBDI® โดย Whole Brain ®Thinkingให้ความสำคัญกับการใช้สมองทั้งสี่ด้าน โดยการใช้ Whole Brain ®Thinkingจะช่วยให้เรามีการคิดที่ครอบคลุมและสามารถใช้ทักษะการคิดทั้ง 4 ด้านได้ เมื่อเราใช้การสื่อสารด้วย Whole Brain ®Thinkingเรามักจะเข้าใจและเชื่อมโยงไอเดียหรือข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ได้มากกว่า

HBDI ® และ Whole Brain ®Thinking มีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างไร?

ทั้ง HBDI® และ Whole Brain® Thinking มีประโยชน์ต่อการสื่อสารทั้งต่อทีมงานและสื่อสารระหว่างลูกค้า เนื่องจากการใช้ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการคิดที่แตกต่างและให้ความสำคัญไม่เหมือนกัน  ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจกระบวนการคิดของเราเอง และเข้าใจวิธีการใช้มากพอ เราจะสามารถปรับวิธีการสื่อสารของเราให้เข้ากับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังสามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการทำงานทีม โดยสร้างความสมดุลในการใช้ความคิดของสมาชิกในทีม ทำให้เกิดการสร้างไอเดียและการแก้ปัญหาแบบสมดุล และ ยืดหยุ่นมากขึ้น

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: