Connect with us

News

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นำปฏิบัติจริงจัง ไม่ใช่แค่วางไว้บนหิ้งบูชา!!

Published

on

“ชวลิต ไทยสร้างไทย” แนะแก้ไฟใต้ควรน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่วางไว้บนหิ้งบูชา พร้อมนำ “นโยบายการเมืองนำการทหาร”มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ผ่านมา เมื่อครั้งทำหน้าที่รักษาการประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ทำการศึกษา เรื่องแนวทางสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการพัฒนา สร้างสันติสุขและประชาธิปไตยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานดังกล่าวมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองในขณะนั้นร่วมศึกษา ให้ความเห็น และลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนจนได้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ 4.13 แต่การพิจารณาไปไม่ถึง หมดสมัยประชุมเสียก่อน

ตนเห็นว่า หัวใจสำคัญของรายงานฉบับดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลักคิดสำคัญ 2 ประการ คือ


1. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวง ร.9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่พูดให้สวยหรู ดูดี แต่ทางปฏิบัติวางไว้บนหิ้งบูชาเท่านั้น

2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำนโยบาย “การเมืองนำการทหาร” ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนโยบายการเมืองนำการทหารตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในอดีตสามารถยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองมาได้ ซึ่งความขัดแย้งนั้นใหญ่กว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเท่า ยังยุติลงได้ จึงสมควรนำมาประยุกต์ใช้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์

นอกจากนั้น ในรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ยังนำการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้ามาต่อยอดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ตนจึงขอเรียกร้องมายัง
รัฐบาล กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ศอบต. และทภ.4 ได้ขอรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ไปศึกษา แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

ขณะเดียวกัน ขอให้รัฐบาลและประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร นำรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ชุดที่ผ่านมา เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบัน เพื่อพิจารณา ก็จะเป็นประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์
การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

นายชวลิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่า “ทุกคนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ อยากเห็นบ้านที่ตนเกิดและอาศัย ร่มเย็น เป็นสุข ไม่มีใครอยากเห็นบ้านตนเองเดือดร้อน ลุกเป็นไฟ
ทำมาหากินไม่ได้ ส่งผลให้อดอยาก ยากจน” เพียงแต่บ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม  เคารพในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน สันติสุข และสันติภาพก็จะเกิดขึ้น

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: