Connect with us

Culture & Art

แนะนำสถานที่สักการะองค์เทพพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศ

Avatar

Published

on

โดย อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ จากที่คราวก่อนผมได้แนะนำสถานที่สักการะบูชาองค์เทพที่น่าสนใจในกรุงเทพมาให้ได้รู้จักกันไปแล้ว ครั้งนี้ผมจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับแหล่งสักการะองค์เทพพราหมณ์ฮินดูที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดกัน แต่ละแห่งก็มีองค์เทพที่น่าสักการะแตกต่างกันไป จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันได้เลยครับ

1. วัดเทพมณเฑียร จ.เชียงใหม่

ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมชาวอินเดียในเชียงใหม่ เป็นเทวสถานที่ประดิษฐานเทวรูปหินอ่อนนำเข้าจากอินเดีย ถือว่าเป็นเทวสถานแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่ประกอบพิธีโดยพราหมณ์จากอินเดียและทำพิธีตามแบบฉบับของพระเวทโบราณ

องค์เทพที่น่าสนใจของ วัดเทพมณเฑียร จ.เชียงใหม่

– พระวิษณุ และ พระแม่ลักษมี : องค์ประธานของวัด เสริมดวงการงานก้าวหน้า และ ความรักสมหวัง

– พระพิฆเนศ ปางประธานพร : ขอพรได้ทุกด้าน การงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว

– พระกฤษณะ และ พระแม่ราธา : อวตารของพระวิษณุ เสริมดวงด้านความรักสมหวัง เสริมเสน่ห์ การพูดจา

– พระราม และ พระแม่สีดา : เสริมดวงด้านชัยชนะ อำนาจบารมี การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

– พระแม่ทุรคา : เสริมดวงด้านการเลื่อนยศ งานปกครอง การสั่งการ งานบริหารกิจการหรือโครงการใหญ่ๆ

– ตรีเอกานุภาพ (พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี และพระพิฆเนศ) : เสริมด้านสติปัญญา ความร่ำรวย และความสมบูรณ์พูนสุข

– ศิวลึงค์ : รูปลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ ขอเรื่องบุตร การสร้างสิ่งใหม่ๆ และขอให้หายเจ็บป่วย

2. พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่

สถานที่รวบรวมพระพิฆเนศไว้มากที่สุดของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเทวรูปทั้งในแบบศิลปะโบราณและศิลปะร่วมสมัย ก่อตั้งโดย อ.ปัณฑร ทีรคานนท์ มีอาคารจัดแสดงหลายหลังบนพื้นที่ 21 ไร่

องค์พระพิฆเนศที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่

– องค์วักกระตุนท์ : พระพิฆเนศองค์ประธานของพิพิธภัณฑ์ ปางร่ายรำ บูชาเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเสียง การเป็นที่รัก และเงินทอง

– องค์สุขะวินายกาสวามี : พระพิฆเนศปางประทานพร สร้างจากหินอ่อน บูชาเสริมทุกๆ ด้าน

– ลาลบาคจาราชาคเณศ : จำลองมาจากองค์พระพิฆเนศที่มีชื่อเสียงที่สุดองค์หนึ่งของประเทศอินเดีย ขอพรเสริมดวงทุกๆ ด้าน

– ดักดูเศรษฐคณปติ : พระพิฆเนศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้คนนิยมบูชาเพื่อขอพรด้านการเงิน การค้าขาย

– อัษฏวินายกา : จำลององค์พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้ง 8 องค์จากประเทศอินเดีย เชื่อว่าผู้ที่ได้กราบไหว้ครบทั้ง 8 องค์จะได้รับสิริมงคลไม่สิ้นสุด

– ซารดาคเณศ : องค์จำลองพระพิฆเนศปางเสวยสุขจากวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย บูชาเสริมดวงด้านความอิ่มหนำสำราญ การมีกินมีใช้ ตลอดจนความรักสมหวัง มีครอบครัวที่ดี

– คเณศสยุมพร หรือ พิธีอภิเษกสมรสของพระพิฆเนศ : เป็นองค์พระพิฆเนศร่วมกับพระชายา และมีเหล่าทวยเทพที่สำคัญต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี ขอพรด้านความรักสมหวัง

3. มณเฑียรอุมาเทวี อ.เมือง จ.เชียงราย

เทวสถานฮินดูประจำจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดยสมาคมชาวฮินดูจังหวัดเชียงราย เทวสถานแห่งนี้อยู่ในนิกายศักติ หมายถึงวัดที่มีองค์เทพสตรีเป็นประธานนั่นคือพระแม่อุมาเทวี

องค์เทพสำคัญในมณเฑียรอุมาเทวี จ.เชียงราย

– พระศรีมหาอุมาเทวี : ปางทรงสิงโต เทวีแห่งอำนาจไม่สิ้นสุด ขอพรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานก้าวหน้า ชนะคดีความ ตลอดจนขอบุตร

– พระแม่ลักษมี : เทวีแห่งความมั่งคั่งในการเงิน สมบัติพัสถาน ตลอดจนการขอพรด้านความรัก เสริมเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่

– พระแม่สรัสวตี : เทวีแห่งสติปัญญา ความรอบรู้ ขอพรด้านความฉลาด การเห็นหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนอาชีพครู อาจารย์ นักพูด วิทยากร โค้ช นักวิชาการ

– พระศิวะมหาเทพ : ขอพรด้านชัยชนะ ชนะศัตรู ขจัดคุณไสย และการหายเจ็บป่วย

4. วัดพระศรีมหาอาทิปราศักติ ภควตีเทวี (วัดแขกมวกเหล็ก) จ.สระบุรี

เทวสถานในรูปแบบศิลปะอินเดียใต้ หรือศิลปะแบบทมิฬนาฑู เป็นเทวสถานในนิกายศักติ สร้างขึ้นอุทิศถวายแด่พระแม่ศรีมหาอาทิปราศักติเทวี หรือพระมารดาแห่งจักรวาล ถือเป็นอีกรูปลักษณ์ของพระแม่อุมาเทวี และยังเชื่อกันว่าเป็นรูปลักษณ์ของมหาเทวีทั้งหมดทั้งมวลรวมพลังเข้าไว้ด้วยกัน

องค์เทพที่น่าสนใจภายในวัดพระศรีมหาอาทิปราศักติ จ.สระบุรี

– พระศรีมหาอาทิปราศักติ : พระมารดาแห่งสรรพสิ่ง ขอพรได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานก้าวหน้า ชีวิตรุ่งเรือง อำนาจบารมี เสริมเรื่องความรัก ครอบครัว สุขภาพ

– พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี : สร้างจากหินดำ เทวีแห่งความสมบูรณ์ การเงินที่ดี และความรักที่สมหวัง

– พระวิษณุ : มหาเทพผู้ปกปักรักษา คุ้มครองให้ปลอดภัย อายุยืน

– ศิวลึงค์สร้างจากหิน : สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะมหาเทพ

5. มูลนิธิภูเก็ตตันดายูดาปานี (วัดอินเดียภูเก็ต) จ.ภูเก็ต

เทวสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยสมาคมชาวอินเดียภูเก็ต เป็นวัดในนิกายของพระขันทกุมาร บุตรแห่งพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ถือเป็นวัดของพระขันทกุมารหนึ่งเดียวในไทย ศูนย์รวมจิตใจของชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต มีงานประจำปีที่มีชื่อเสียงคือ เทศกาลไทปูซัม เป็นประเพณีแห่พระขันทกุมารและองค์เทพต่างๆ เพื่ประทานพรให้สาธุชน

องค์เทพภายในวัดตันดายูดาปานี จ.ภูเก็ต

– พระขันทกุมาร : พี่ชายของพระพิฆเนศ บุตรแห่งพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ขอพรด้านชัยชนะในการแข่งขัน อำนาจในการปกครอง

– พระพิฆเนศปางร่ายรำ : ประทานพรด้านความคิดสร้างสรรค์และการขจัดอุปสรรค

– พระวิษณุ : ปางประทานพร ขอพรได้ทุกๆ ด้าน

– พระหนุมาน : ขอพรให้เจ้านายรัก การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การขจัดอุปสรรคในหน้าที่การงาน

6. วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดนี้มีชื่อเสียงในหมู่ผู้บูชาองค์เทพว่าเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในแต่ละวันมีสาธุชนไปสักการะพระพิฆเนศกันมากมาย พระพิฆเนศปางสวยสุขนี้มีหน้ากว้างถึง 14 เมตร องค์สีชมพูสวยงาม มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมาย ผู้ศรัทธาไปขอพรกันในเรื่องความมีกินมีใช้ มั่งคั่งร่ำรวย ค้าขายดี ตลอดจนการขอพรให้หายเจ็บป่วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

– องค์พระพิฆเนศปางเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

– เจ้าแม่กวนอิมปางยืน : มีขนาดมหึมา ขอพรด้านสุขภาพแข็งแรง การงานก้าวหน้าและขอลูก

– พระราหูองค์ใหญ่ : สะเดาะเคราะห์ ขจัดกรรมไม่ดี ขอพรให้มีอำนาจบารมี การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

– ท้าวมหาพรหม : ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณา ประทานพรด้านการสร้างสิ่งใหม่ๆ และชีวิตที่รุ่งเรือง

7. อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก

อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก เป็นสถารที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศปางประทานพรที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก นอกจากพระพิฆเนศขนาดใหญ่แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปางให้เข้าชมอีกด้วย รูปปั้นฤาษีปางต่างๆ ภายในอุทยานยังมีสถานปฏิบัติธรรมให้ผู้สนใจศึกษาธรรมะ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

องค์เทพภายใน อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก

– พระพิฆเนศปางประทานพร ขนาดสูง 15 เมตร

– พระพิฆเนศสร้างจากทองคำบริสุทธิ์ : ขอพรให้มั่งมีในทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัสถาน

– วิหารพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ : ขอพร 3 มหาเทพผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย

– อาคารจัดแสดงพระพิฆเนศ 108 ปาง : ขอพรได้ทุกๆ ด้าน

– อาคารจัดแสดงปู่ฤาษีในปางต่างๆ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสักการะองค์เทพ ขอพรในช่วงปีใหม่กันนะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัย พบแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลแก่ชีวิต มหาเทพโปรดประทานพรให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการครับ

__________________________________________________________________________

อ่านบทความอื่น ๆ

บูชา พระแม่กาลี

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับเดือนธันวาคม 2564

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2021 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: