Connect with us

Business

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้าน เยียวยาโควิด-19 ระยะ 3

Published

on

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้าน เยียวยาโควิด-19 ระยะ 3

วันนี้ 7 เม.ย. 6  เวลาประมาณ 15.00 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำแถลง ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 47 เมษายน 2563 ในด้านเศรษฐกิจ เรื่องมาตรการดูแลเยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3

เห็นชอบพระราชกำหนด 2 ฉบับ เป็น พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก.ให้อำนาจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกสินเชื้อ ดูแลผู้ประกอบการรายเล็ก 5 แสนล้านบาท และดูแลภาคการเงิน 4 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการกู้เงินดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นจะไม่กู้จนเติมวงเงินที่ 1 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการการพักชำระหนี้และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน100 ล้านบาท

#TOJONEWS #โตโจ้นิวส์ 

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: