Connect with us

Education

กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมคับคั่ง

Published

on

วกส

กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมคับคั่ง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือรัฐ-เอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ

        ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 โดยหลักสูตร จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้วยวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

            สำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การกล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรและการบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารในกิจกรรม Vision from Leader โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ สิริวัฒภักดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร

            การฝึกอบรมหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 2 มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม เช่น นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เภสัชกรวีรชัย นลวชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายไกรสร จันสิริ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น นายเฉลิมชัย โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน (ภาคกลาง) บจก.น้ำตาลมิตร และนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น โดยมีกำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในหรือต่างประเทศในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 นี้ 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: