Connect with us

Politics

Elementor #1904

Published

on

วันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี คือวัน “​ ปรีดี พนมยงค์ ” ครับ

และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของ ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอารวุโส ผู้สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศไทยไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง กฎหมาย การศึกษา จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในปี 2542 ให้เป็น “ บุคคลสำคัญของโลก ”

วันนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจโตโจ้ นิวส์ จะขอนำประวัติ “​ ปรีดี พนมยงค์ ” มาเล่าตามไทม์ไลน์ชีวิตท่าน ดังนี้ครับ 

พ.ศ. 2443-2459 ( แรกเกิด – 16 ปี )
– เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ณ เรือนแพ หน้าวัดพนมยงค์ ต.ท่าวาสุกรี อ.กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา 
– ศึกษาชั้นมัธยมเตรียม ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
– เริ่มสนใจการเมืองเมื่ออายุ 11 ปี จากเหตุการณ์ปฏิวัติในประเทศจีนที่นำโดย ซุน ยัตเซ็น และเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 ในสยามประเทศ
– ศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

 พ.ศ. 2460 ( อายุ 17 ปี )   
– เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2463 ( อายุ 20 ปี )
– ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรม ให้ทุนไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย ณ ประเทศฝรั่งเศส

 พ.ศ. 2466 ( อายุ 23 ปี )
– ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการ (คนแรก) ของสามัคยานุเคราะห์สมาคม เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Association Siamoise d’ Intellectualit? et d’ Assistance Mutielle อักษรย่อ (S.I.A.M.)

พ.ศ. 2469 ( อายุ 26 ปี )
– ประชุมผู้ก่อการคณะราษฎรครั้งแรกที่กรุงปารีส ณ Rue du Sommerard ผู้ร่วมประชุม 7 คน คือ ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี ( บิดาของนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ) , ร.ท. แปลก ขีตตะสังคะ ( แปลก พิบูลสงคราม ) , ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี, นายตั้ว ลพานุกรม, หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี), นายแนบ พหลโยธิน และนายปรีดี พนมยงค์

 พ.ศ. 2470-2471 ( อายุ 27-28 ปี )
– เดินทางกลับสยามประเทศ
– ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “หลวงประดิษฐ์มนูธรรม”
– สมรสกับนางสาวพูนศุข ณ ป้อมเพชร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน

 พ.ศ. 2470-2475 ( อายุ 27-32 ปี )
– ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม
– ผู้สอน (คนแรก) วิชากฎหมายปกครอง (Droit  Administratif)

พ.ศ. 2475 ( อายุ 32 ปี )
– เป็นผู้นำฝ่ายพลเรือนคณะราษฎร ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
– เป็นผู้ร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475

28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ( อายุ 32 ปี )
– ได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นเลขาธิการ (คนแรก) ของสภาผู้แทนราษฎร
– ได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ( อายุ 32 ปี )
– เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
– ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีที่มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี

15  มีนาคม พ.ศ. 2475 ( อายุ 33 ปี )
– เสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่า “สมุดปกเหลือง” ต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  ตามเจตนารมณ์หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

12 เมษายน พ.ศ. 2476 ( อายุ 33 ปี )
– ถูกบีบบังคับให้เดินทางออกนอกสยามประเทศ ไปยังประเทศฝรั่งเศส ในข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ตาม พ.ร.บ.คอมมิวนิสต์ ฉบับ 2 เมษายน พ.ศ. 2476

29 กันยายน พ.ศ. 2476 ( อายุ 33 ปี )
– เดินทางกลับสยามประเทศ
– ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 มีนาคม พ.ศ. 2477 ( อายุ 34 ปี )
– สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า หลวงประดิษฐ์มนูธรรม มิได้เป็นคอมมิวนิสต์ดังที่ถูกกล่าวหา

29  มีนาคม พ.ศ. 2477 (อายุ 34 ปี)
– ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัฐบาลพระยาพหล พลพยุหเสนา 

27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (อายุ 34 ปี)
– สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ที่ต้องการให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างเต็มที่ และได้รับกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ประศาสน์การ ( คนแรกและคนเดียว ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2477-2495

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 (  อายุ 36 ปี ) 
– ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

พ.ศ. 2481-2484 (อายุ 38-41 ปี)
– 16 ธันวาคม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้สร้างผลงานที่สำคัญ ได้แก่ ยกเลิกเงินภาษีรัชชูปการ (ภาษีส่วย), ยกเลิกอากรค่านา, ปรับปรุงภาษีอากรให้เป็นธรรมแก่สังคม อาทิ ผู้มีรายได้มากเสียภาษีมาก ผู้มีรายได้น้อย เสียภาษีน้อย

พ.ศ. 2483 (อายุ 40 ปี)
– ประพันธ์และอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก สะท้อนอุดมการณ์สันติภาพ คัดค้านกระแสชาตินิยมและต่อต้านสงครามโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น

24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 (อายุ 41 ปี)
– ก่อตั้งธนาคารชาติ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ตามดำริที่ปรากฏอยู่ในเค้าโครงการเศรษฐกิจ

8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (อายุ 41 ปี)
– ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนสยามประเทศ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมกับทหารญี่ปุ่น  โดยประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา ในเวลาต่อมา

ธันวาคม พ.ศ. 2484 – สิงหาคม พ.ศ. 2487 (อายุ 41-44 ปี )
– เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในนาม “รู้ธ” โดยรวบรวมคนไทยทั้งในและนอกประเทศ ทำงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่น  เพื่อให้ชาติไทยได้รับเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์

1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488  (อายุ 44-45 ปี)
– สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ผู้เดียว

16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (อายุ 45 ปี)
– ประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ฝ่ายสัมพันธมิตรรับรองเอกราชอธิปไตยของชาติไทย รับรองคุณูปการของเสรีไทย และรับรองฐานะผู้นำขบวนการเสรีไทย

8 ธันวาคม พ.ศ. 2488 (อายุ 45 ปี)
– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส

24 มีนาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (อายุ 46 ปี)
– ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 1)
– ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครั้งที่ 2)

8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (อายุ 46 ปี)
– ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2) โดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของที่ประชุมสมาชิกพฤฒสภาและสภาผู้แทนราษฎร
–  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ( ในหลวงร้ัชกาลที่ 8 ) เสด็จสวรรคต ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเดียวกัน ( ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) 
– ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง โดยเหตุผลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเสด็จสวรรคต

11 มิถุนายน – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (อายุ 46 ปี)
– ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ครั้งที่ 3)
– ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครั้งที่ 3)

พ.ศ. 2489 (อายุ 46 ปี)
– สถาบันสมิทโซเนียน  (SmithsonianInstitution) สหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อนกที่ค้นพบบริเวณดอยอ่างขางและดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ว่านกปรีดี ( Chloropsis aurifrons pridii ) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้นำขบวนการเสรีไทย

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (อายุ 47 ปี)
– คณะรัฐประหารนำโดย พลโท ผิน  ชุณหะวัณ ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ เป็นเหตุให้นายปรีดีต้องลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศสิงคโปร์

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (อายุ 49 ปี)
– เดินทางกลับประเทศไทย โดยตั้งใจยึดอำนาจคืนจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ไม่สำเร็จ ( เรียกว่ากบฎวังหลวง )
– ซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างฝั่งธนบุรี (บริเวณเชิงสะพานสาทรในปัจจุบัน) นานถึง 5 เดือนเต็ม และเคยคิดที่จะยิงตัวตายแต่ถูกท่านผู้หญิงพูนศุขห้ามไว้

กันยายน พ.ศ. 2492 – พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (อายุ 49-70 ปี)
– ลี้ภัยทางการเมืองไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติจากเหมาเจ๋อตุง เชิญให้เข้าร่วมในพิธีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ประตูเทียนอันเหมิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมด้วย

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 (อายุ 52 ปี)
– นายปาล พนมยงค์ บุตรชายคนโต และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภรรยา ถูกรัฐบาลทหารสั่งจับในข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร

พฤษภาคม พ.ศ. 2513 – พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (อายุ 70-83 ปี)
– ลี้ภัยการเมือง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ทำหน้าที่ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับปรึกษาในราชการแผ่นดิน เขียนบทความเสนอข้อคิดมายังรัฐบาลไทย เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติ
– ประพันธ์หนังสือเรื่อง ” ชีวิตอันผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน “
– ยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ที่เขียนโจมตีว่าพัวพันในคดีสวรรคต และชนะคดีทั้งหมด

29 มกราคม พ.ศ. 2526 (อายุ 83 ปี)
– ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 39 มีการแปรอักษรรำลึกถึงอาจารย์ปรีดี ซึ่งนับเป็นการแสดงความเคารพต่อรัฐบุรุษอาวุโสในที่สาธารณะอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (อายุ 83 ปี)
– อสัญกรรม ณ บ้านพักอองโตนี ชานกรุงปารีส ด้วยอาการหัวใจวาย รวมอายุ 83 ปี 11 เดือน 22 วัน

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 

– เปิดอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
– นำอัฐิของนายปรีดีกลับมาเมืองไทย ก่อนจะนำอังคารไปลอยในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน
– พิธีเปิดอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)  ปฏิบัติกิจแทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

24 มิถุนายน พ.ศ. 2538
– พิธีเปิดสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎร

 ธันวาคม พ.ศ. 2540
– ตั้งชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรม ในกรุงเทพมหานคร

 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541

– เปิดหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
– ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก  (UNESCO) ได้ประกาศให้รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พ.ศ. 2544
– ตั้งชื่อถนนปรีดี พนมยงค์ (ถนนสุขุมวิท 71)

2  พฤษภาคม 2549
– เปลี่ยนชื่อถนนโรจนะ ( จ.พระนครศรีอยุธยา )  ช่วงระหว่างสะพานปรีดี-ธำรง กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา มาเป็นชื่อถนน ปรีดี พนมยงค์

11 พฤษภาคม 2563
– ครบรอบ 120 ปี ชาตกาลปรีดี พนมยงค์

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, เฟซบุ๊ก สถาบันปรีดี พนมยงค์ – Pridi Banomyong Institute

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: