Connect with us

Published

onเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยระบุว่า ที่ผ่านมาได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ สามารถเดินต่อไปได้ ในอนาคตการคลายล็อกจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

โดยล่าสุด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกัน และได้พิจารณาเห็นชอบในร่างฯ กฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558 ซึ่งต้องนำเสนอ ศบค.ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้มีการกำหนดกรอบถึงกลุ่มที่สามารถเดินเข้ามาในประเทศไทยได้ และมาตรการจัดการ ซึ่งบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ เข้ามาก่อน จะประกอบด้วย
1 กลุ่มคณะฑูต กงศุล องค์กรระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งสินค้า หรือคนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน
2 คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ
3 คนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไทยมาเพื่อการรักษารักษาพยาบาลโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โควิด

1. กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine และได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว ให้สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยจะต้องกักตัว 14 วัน ใน State Quarantine ได้แก่

– นักธุรกิจ/นักลงทุนประมาณ 700 คน  

– แรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 15,400 คน  

– คนต่างด้าว กรณีครอบครัวเป็นคนไทย และ/หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 2,000 คน  

– ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาประมาณ 2,000 คน

–  Medical and Wellness Tourism ประมาณ 30,000 คน  

2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาตรการคุมไว้สังเกต ได้แก่ นักธุรกิจ/นักลงทุน ที่เดินทางเข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ และแขกของรัฐบาลหรือส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีการตรวจปลอดโควิด-19 ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ให้มีทีมติดตามด้านการแพทย์ และสาธารณสุข หรือทีมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามคณะเดินทาง ตามมาตรการคุมไว้สังเกต และกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้เดินทางตามโครงการ Travel Bubble โดยจะมีขั้นตอน ดังนี้

 
ขั้นที่ 1 กลุ่มที่ 1 นักธุรกิจ/นักลงทุนที่ตอบรับมาตรการ ASQ (Waiting List) ให้ดำเนินการได้ทันที และกลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวของคนไทย และ/หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ/นักลงทุน ที่เข้ามาในระยะสั้น ๆ และแขกของรัฐบาล (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนคลายฯ) ให้ดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 63 เป็นต้นไป

ขั้นที่ 2 กลุ่ม Medical and Wellness Tourism ในพื้นที่ กรุงเทพฯ  ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และเชียงราย (ตามความพร้อม) และ Medical and Wellness Tourism/กระทรวงสาธารณสุข ผนวกกับ Safety Tour (SHA) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 63 หรือเมื่อมีความพร้อม ขั้นที่ 3 โครงการ Travel Bubble รูปแบบที่ 1 แบบมาตรการ Villa Quarantine ให้เริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 63 และรูปแบบที่ 2 แบบผ่อนคลายมาตรการ State Quarantine ให้เริ่มดำเนินการเมื่อพร้อมและสังคมเชื่อมั่นในมาตรการ

ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตการเดินทางเข้าไทย ในกลุ่มของนักท่องเที่ยว เพียงแต่เป็นการผ่อนผันเพื่อเศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อน 

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: