Connect with us

Published

on

รถไฟฟ้า-เครื่องบิน ไม่ต้องเว้นที่นั่ง ขายตั๋วได้เต็ม แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง!

หลังจากที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศนานว่า 24 วัน และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้กิจการและกิจกรมมต่างๆ สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ล่าสุด นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางดังกล่าว กพท. ได้ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศเป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยให้สายการบินสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้100% โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน

2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ผลิต

3. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศติดตามดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนอากาศยาน

4. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารให้รับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทาง และให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ด้านนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเพื่อเตรียมการรองรับการกำหนดมาตรการดูแลผู้โดยสาร ในช่วงเปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษา ในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ร่วมกับผู้ให้บริการทุกราย กรมควบคุมโรค และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่า จากการประชุมได้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันที่จะเสนอให้รัฐบาลคลายล็อกดาวน์การเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของรถไฟฟ้า และรถไฟชานเมือง เนื่องจากประชาชนเริ่มกลับมาใช้บริการมากขึ้น โดยเฉลี่ยตอนนี้มีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 800,000 คนต่อวัน คาดว่าหากเปิดเทอมในช่วงเดือน ก.ค.นี้ จะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นถึง 1,000,000 คนต่อวัน เห็นสมควรที่จะเพิ่มความหนาแน่น เพื่อลดปริมาณของผู้รอใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ เพราะประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมา 23 วันติดต่อกันแล้ว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: