Connect with us

News

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว

Published

on

เมื่อช่วงสายของวันนี้ วันนี้ (22ก.พ.66) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงฟื้นที่ตรวจราชการ จ.จันทบุรี และ ระยอง
โดยเริ่มต้นด้วยการแวะสักการะศาลหลักเมือง และ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ศาลหลักเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จากนั้นเวลา 10.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. รับฟังปัญหา
การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอำเภอแหลมสิงห์ และพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ วัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โดยนายกฯ ได้มอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธิการและผังเมือง
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยในจุดวิกฤตให้เร่งหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน 3 เดือน ซึ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอโครงการ เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเลแบบผสมผสานหินและไม้ไผ่ ขึ้นกับสภาพปัญหาแต่ละบริเวณ และนำแนวคิด
ระบบกลุ่มหาด มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา


เวลา 12.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เดินทางมาตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยได้พบปะพูดคุยกับทีมแพทย์พยาบาล
เพื่อสอบถามถึง การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดหาให้เพียงพอเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย


โดยรัฐบาลจะพิจารณางบประมาณให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป ยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในทุกโรงพยาบาลให้ดีที่สุด


นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ซึ่งเป็นอาคาร
ก่อสร้าง 10 ชั้น เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับยานพาหนะได้ประมาณ 529 คัน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล


ท้ายนี้ นายกฯ กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองจันทบุรีด้วย


เวลา 12.55 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เข้ากราบสักการะ
พระประธานในพระอุโบสถ และนมัสการพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พร้อมถวายผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรม

พร้อมพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นที่ดิน
ราชพัสดุแปลง สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า ครอบคลุมพื้นที่ ต.ท่าช้างและ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
มีปัญหาประชาชนบุกรุกถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

และกรมธนารักษ์ ได้รับรองสิทธิ การใช้ประโยชน์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา ด้วยวิธีจัดให้เช่า
ในอัตราพิเศษให้แก่ประชาชน ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการเช่าที่ราชพัสดุ


ซึ่งมีประชาชน เช่าที่ดินแปลงดังกล่าว จำนวน 488 ราย และเมื่อครบกำหนดเวลาการผ่อนปรนแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ เพียง 87 ราย จาก 3,000 กว่าราย โดยส่วนที่เหลือ
ต้องการให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้ จึงยังไม่ยินยอมเข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาของทางราชการ

นายกฯ แสดงความเห็นใจและเข้าใจในปัญหา พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว


ยืนยันว่ารัฐบาลเห็นประโยชน์ของประชาชนสำคัญที่สุด และมาเป็นอันดับแรกเสมอ พร้อมผลักดัน
ให้คนไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดี มีที่อาศัย มีที่ทำกิน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน


ในช่วงเย็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023” ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดระยอง


ในโอกาสนี้ นายกฯ เป็นสักขีพยานรับมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ลูกหลานชาวสวนยาง
จังหวัดระยอง จำนวน 7 ทุน


ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ ในการดูแลพืชเกษตรสำคัญ
ของประเทศ 6 ชนิด ผ่านการประกันราคาพืชเกษตรดังกล่าว รวมถึงการดูแลพืชยางพารา
และราคายางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเป็นสักขีพยานในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching
พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ EEC ต้นแบบพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ
นิทรรศการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย เพื่อการใช้งานในประเทศ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ไทยคู่ฟ้า | Facebook

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: