Connect with us

News

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

Published

on

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

พระราชทานพระวโรกาสให้ นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย
เข้าเฝ้า รับพระราชทานสิ่งของ ได้แก่ เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งถุงนอนกันหนาว ที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ 5 องศา และอาหารแห้ง อาทิ บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทันทีในสถานการณ์
การเกิดภัยพิบัติ


ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปฏิสันถาร
กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย โดยทรงแสดงความเสียพระทัย
ทรงห่วงใยประชาชนชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก


ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง
จึงพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกี พร้อมพระราชทานกำลังใจ
แก่ประชาชนชาวตุรกี ให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ ไปให้ได้


จากนั้น ทรงบรรจุสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกี

โดยกองทัพอากาศ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกี
และจะรับคนไทยในสาธารณรัฐตุรกี ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินกลับด้วย


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044541879325

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: