Connect with us

Politics

นายกฯเยือนเชียงใหม่ ร่วมถก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เร่งแก้ปัญหา PM 2.5

Published

on

คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรี และ สส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย พบปะพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) เพื่อหารือทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี ตอบรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ ในการผลักดัน ‘พ.ร.บ. อากาศสะอาด’ เร่งแก้ปัญหา PM 2.5 คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

1. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกๆ ที่รัฐบาลเดินทางมารับฟังปัญหา ซึ่งบางเรื่องก็ได้หาทางออกไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการเปิดสนามบิน ที่จะต้องขยายเวลาเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศลงมามากขึ้น ซึ่งน่าจะมีข่าวดีเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเรื่องเสียงโดยรอบสนามบินให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

2. สำหรับการที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเว้นวีซ่าคนจีนนั้น เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งเชียงใหม่เป็นกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจ ส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 อยู่ในแผนงานรัฐบาลอยู่แล้ว

3. นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญขับเคลื่อนเรื่อง Soft power อย่างจริงจัง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Soft power ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว สำหรับข้อเสนอที่ต้องการผลักดันจังหวัดให้ 12 เดือน 12 Eventนั้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจ และทำให้เชื่อว่าทุกๆ เดือนจะเป็น High season ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน World Event พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ความพร้อมการจัดประชุมระดับนานาชาติและจัดนิทรรศการ

4. นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ดึงดูดการลงทุนเข้ามา เนื่องจากการบริการด้านสาธารณสุขของไทยถือเป็นระดับ World Class

5. ส่วนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หากไม่สามารถจัดการได้ จะกระทบกับการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จังหวัดน่าน ลำปาง แพร่ และเชียงใหม่  ติดอันดับ 10 ของโลก ที่มี PM 2.5 เพราะฉะนั้น Solution ที่เสนอมาอย่าง Command Center ต้องพิจารณาว่าหากไม่ให้เกษตรกรปลูกและเผาแล้วจะมีแนวทางอย่างไรมารองรับไม่ให้กระทบกับเกษตรกร

6. นายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยขณะนี้พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำร่างเรื่องนี้ไว้แล้ว

7. พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า งบประมาณแผ่นดินมีจำนวนจำกัด การดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงและรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

8. สำหรับข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและคณะได้เสนอต่อรัฐบาล เช่น ประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) ประเด็น Sotf power โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ การขอให้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก การทำ  Wellness Tourism ฯลฯ ส่วนประเด็นที่นำเสนอจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ อาทิ

– โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามบินและระบบขนส่งสาธารณะ ขยายเวลาเปิด 24 ชม. เสนอสนามบินแห่งที่ 2 ส่งเสริมเอกชนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ระบบโครงข่ายถนน Links เชื่อม 25 อำเภอ

– ส่งเสริมสนับสนุนการทำตลาด ได้แก่ อัพเกรดงานแสดงสินค้าเป็นระดับประเทศ จัดงาน Event ระดับโลก ดึง Event ใหญ่มาจัดในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

– ปรับปรุงกฎกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับ Visa

– ส่งเสริมและสนับสนุนการทำตลาดในต่างประเทศ

– นโยบายสนับสนุนเพิ่มจำนวนผู้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าแก้ไขปัญหาผังมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะยังได้พบปะตัวผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังผลงานจาก Start Up เช่น ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นแนวคิดจากเด็ก ป.6 สามารถนำมาต่อยอดให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ ระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเมนท์และธุรกิจรายวัน (Horganice) บริการทำความสะอาดและรีดผ้า (BeNeeT) พร้อมเยี่ยมชมผลงานดังกล่าวของ Start Up ที่นำมาจัดแสดง

10. โดยนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้ Start Up พิจารณาการจับคู่ค้าหรือ Matching กับต่างประเทศเพื่อร่วมลงทุน พร้อมย้ำถึงการมีความทะเยอทะยานให้มากขึ้นในการคิดหาแนวทางและขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศหรือระดับสากลได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงทั้งกับตนเองและสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ในประเด็นการขับเคลื่อน Wellness city รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
@พรรคเพื่อไทย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: