Connect with us

Politics

ไทยสร้างไทย ปราศรัยโค้งสุดท้ายชายแดนใต้ ขอคะแนนเสียงชาวนราธิวาส “โภคิน”ประกาศ ดันฮับฮาลาล ยกเลิกกฎอัยการศึก สร้างสันติภาพโดยประชาชน

Published

on

ด้วยการปราศรัยในครั้งนี้มี พี่น้องชาวใต้ แห่มาเชียร์ มาให้กำลังใจ เป็นจำนวนมาก กว่า 2 หมื่นคน

วันที่ 9 พ.ค. 2566 พรรคไทยสร้างไทย นำโดย ดร. โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้า และนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน รองเลขาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ปราศรัยโค้งสุดท้าย เพื่อขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทยจำนวนทั้ง 3 เขต ได้แก่

1) เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1
นายโฅไมนี ดารายีสาฮอ

2) เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 7
นายสะอารี แมกองบือแน

3) เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 1
นายฟัครูรอยี สาและ

ในขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ ขอให้เลือกไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 ซึ่งในการปราศรัยครั้งนี้
มีพี่น้องชาวใต้ ให้ความสนใจเดินทางมารับฟังการปราศรัย โดยเฉพาะนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ในเรื่องของการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในชายแดนใต้ และการดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนแก่ กว่า 15,000 คน

ดร. โภคิน ย้ำจุดยืนพรรค ขอเสนอเป็นตัวเลือกทางออกของประเทศ ยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว ร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน พร้อมอาสาดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ส่งเสริมบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เลือกไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 เพื่อให้ประชาชนนายใหญ่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริง พรรคไทยสร้างไทย ขอบคุณกระแสตอบรับเชิงบวกที่มีต่อพรรค

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสและมีศักยภาพสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความงดงามของธรรมชาติ รวมทั้งมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ และอาหารฮาลาลที่ขึ้นชื่อ จึงต้องการผลักดันให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของโลก เพื่อส่งออกไปยังตลาดชาวมุสลิม ซึ่งปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนกว่า 1,565 ล้านคน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและฮาลาล ย่อมช่วยสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับสินค้าเกษตรออกสู่โลกภายนอก โดยใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค สร้างไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโลก เชื่อม 2 ฝั่งมหาสมุทรด้วยคลองไทย

นอกจากนี้ ดร. โภคิน ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทยมุ่งมั่นที่และจริงใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยผลักดันนโยบายสร้างสันติภาพด้วยมือประชาชน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงกฎหมายพิเศษ ยกเลิกกฎอัยการศึกต่างๆ และนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในพื้นที่

พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอเป็นทางเลือกทางออกของประเทศ ยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว “ไม่เอาลุง ไม่เอาความขัดแย้ง” ให้เลือกพรรคไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 เพื่อพาประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้า ช่วยเสริมพลังและปลดปล่อยคนตัวเล็กจากรัฐราชการอำนาจนิยม และพร้อมทุ่มเททำงานเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีทุกช่วงวัย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: