Connect with us

Politics

‘กกต.’ สั่ง “พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่” สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

Avatar

Published

on

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ‘กกต.’ สั่ง “พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่” สิ้นสภาพเป็นพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นเหตุให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ลงชื่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: