Connect with us

News

เฮ!! รัฐบาล​ เคาะแล้ว​ ให้เงินค่าตอบแทน​ -​ ค่าจ้าง​ บุคคลกลุ่มนี้​!!

Avatar

Published

on

ครม. เคาะงบให้ค่าตอบแทน – ค่าจ้างปี 65 ให้ผู้ปฏิบัติงาน สพท. และโรงเรียน กว่า 58,000 อัตรา

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลางวงเงิน 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน เพื่อให้เพียงพอต่อการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี 65 มีการจ้างอยู่ 58,873 อัตรา ใน 16 ตำแหน่ง เช่น ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นต้น

ซึ่งการจัดสรรงบกลางดังกล่าวมาจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งธุรการโรงเรียน ครูคลังสมองและตำแหน่งอื่น ๆ ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอนและสนับสนุนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล สามารถรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้ครูไม่ต้องเจียดเวลาการสอนไปทำงานธุรการจนกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการสอน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: