Connect with us

Politics

เศรษฐา ยื่นคำขาด! สั่งทุกกระทรวง ห้ามต่ออายุ ข้าราชการเกษียณ !!

Published

on

เศรษฐา ลั่น! จะไม่มีการต่ออายุข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ที่ตึกภักดีบดินทร์ กรณีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะไม่มีการต่ออายุข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ว่า ตนได้ให้เป็นนโยบายให้กระทรวงต่าง ๆ ว่า ข้าราชการชั้นสูงจะไม่มีการต่ออายุหลังเกษียณราชการ เหตุผลเพราะอยากให้ข้าราชการคนอื่นจะได้ขึ้นมาได้ ไม่มีอะไร

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกฯ ยังสั่งการในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด KPI และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนงานการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลนี้ไม่มีนโยบายในการต่ออายุข้าราชการให้กับตำแหน่งราชการใด ๆ ที่เกษียณอายุราชการ ในรัฐบาลนี้

นายกฯ ยังกล่าวขอให้ทุกกระทรวง และหน่วยงานของรัฐ ที่มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาหรือเช่าระบบ cloud ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (National Cloud) ของประเทศไทย จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ และหากกระทรวงไหนมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวให้ส่งมารวมที่ DGA

อีกทั้งนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักงบประมาณ ที่ให้การสนับสนุนการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2567 วาระ 1 ตลอดระยะเวลา 3 วัน ที่ผ่านมา จนสำเร็จลุล่วง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ จึงอาจทำให้ขาดความสมบูรณ์

ดังนั้น ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2568 ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล มากำหนดเป็นจุดเน้นที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับต่อไป

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: