Connect with us

Politics

“อนุชา” ลงพื้นที่ภูเก็ต หารือแก้ปัญหาการทำประมง

Avatar

Published

on

“อนุชา” ลงพื้นที่ภูเก็ต หารือแก้ปัญหาการทำประมง ยืนยันรัฐบาลตั้งใจขจัดความเดือดร้อน ปชช.

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานร่วมลงพื้นที่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตําบลรัษฎา เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการเรือขาวแดงและตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) และการติดตั้งระบบ Automatic Identification System : AIS ในเรือประมง จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่สมาคมชาวประมงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายอนุชา กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังปัญหา ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยถึงปัญหาการประมงในพื้นที่ ซึ่งการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการดําเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากบางกรณีปัญหาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจะต้อง ประสานสอบถามความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง พร้อมกำชับให้หาทางแก้ไขให้ทั้งภาครัฐและชาวประมงได้รับประโยชน์ 2 ฝ่าย บนพื้นฐานความร่วมมือความเข้าใจที่ดีต่อกัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด สั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการประมงอย่างเต็มที่ ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนได้รับจากการออกกฎ ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงการออกกฎ ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ ด้วย เพราะรัฐบาลต้องการทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบ และถูกต้องกฎหมาย ให้ได้ตามมาตรฐานสากล แต่รัฐบาลก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนที่ใช้ชีวิต มีอาชีพมาก่อนจะมีกฎข้อบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายอนุชา กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องการติดตั้ง AIS จะทำให้ข้อมูลผู้ประกอบการถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ว่า ขอให้ผู้ประกอบอย่ากังวลในเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการเข้ารหัสเพื่อสามารถให้เข้าถึงข้อมูล ส่วนข้อมูลที่้เปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดตามเรือ แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลจริงทั้งหมดของเรือ ส่วนเรื่องอุปกรณ์ปั่นไฟที่ผู้ประกอบการแสดงความเป็นห่วงเรื่องความรับผิดชอบกรณีอุปกรณ์เสียหายนั้น ในส่วนนี้จะเป็นการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบกรณีจงใจทำให้อุปกรณ์เสียหายเท่านั้น ถึงจะให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าเสียหาย สำหรับเรื่องวันทำประมงที่ได้เสนออีก 30 วัน ในปีการประมงนั้น

ขอให้ทุกคนเข้าใจบริบทของสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงความปลอดภัยช่วงมรสุม จำเป็นต้องประกาศกำหนดวันเดินเรืออย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้มีการนำเสนอจะนําไปประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอให้ชาวประมงช่วยกันรักษาอาชีพประมง รวมถึงความสมบูรณ์ทางทะเล สภาพแวดล้อม และธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: