Connect with us

Politics

สมัคร สว.ชักไม่ง่าย!! กกต.ขู่แล้ว! รับจ้างสมัคร ไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังสมัคร เจอคุก 10 ปี

Published

on

กกต.เผย กฎเหล็ก สมัคร สว. แพร่ ‘โทษทัณฑ์’ ผิดกติกา

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า จากกรณี 250 สว.จะหมดวาระในวันที่ 10 พ.ค.นี้ และจะมีการเลือก สว.ใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นการเลือกันเองของผู้สมัคร สว.เท่านั้น และเป็นการเลือกครั้งแรกที่มีกระบวนการเลือกที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่ง กกต.เผยแพร่ ‘โทษหนัก’ ของการทำผิดกฎกติกา ดังนี้

1.ไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังสมัคร

ผู้รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. แต่ยังสมัคร จะได้รับโทษ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองช่วยเหลือ

ผู้สมัคร สว.ที่ยินยอมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็น สว. จะได้รับโทษ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

3. อย่าแนะนำตัวนอกกรอบ

ผู้สมัคร สว.ที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต. กำหนดจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 5 ปี

4. อย่าสมัครเกิน 1 กลุ่ม 1 อำเภอ

ผู้สมัคร สว.สมัครเข้ารับเลือกมากว่า 1 กลุ่ม หรือมากกว่า 1 อำเภอ จะได้รับโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 5 ปี

5. ห้ามฮั้ว ห้ามจัดมรสพ

หากมีการจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว.หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิสมัครลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด

โดยมีการกระทำดังนี้

– จัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด


– ทำการแนะนำตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ


– เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด


– หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด

จะได้รับโทษ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกคอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

6. พยานโดนด้วย ถ้าเป็นเท็จ

หากเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับเลือกเป็น สว.เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองหรือลงรายมือชื่อเป็นพยาน จะต้องได้รับโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

7. ห้ามรับจ้างสมัคร

ผู้ที่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร สว.เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครคนอื่น จะได้รับโทษ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: