Connect with us

Social

ค่า PM 2 5 ทะลุเส้นแดง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาแจง พัทยาได้รับผลกระทบจากที่อื่น

Avatar

Published

on

อากาศไม่ดี! ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั่วเมืองพัทยา ค่าทะลุเส้นแดง ก่อนลดลงในตอนบ่าย ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมแจงได้รับผลกระทบจากที่อื่น ด้านรองมาโนช ห่วงใยชาวบ้าน แนะสวมใส่แมสก์อย่างถูกต้อง

จากที่สภาพอากาศในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบว่า หลายพื้นที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM 2.5จนมีลักษณะคล้ายหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณพื้นที่เขตเมืองพัทยาและใกล้เคียง

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายทะเลพัทยาใต้ พบว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยในการเดินทางข้ามฟากของเรือโดยสารเป็นไปอย่างยาวกลำบาก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการรายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา ซึ่งจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ของเมืองพัทยา สูงเกินมาตรฐาน

ด้าน นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบในพื้นที่เมืองพัทยาไม่พบแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งเรื่องของควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ก็พบว่าไม่มีปริมาณมาก เนื่องด้วยอยู่ในช่วงโควิด และการเผาไหม้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ก็พบว่ามีเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ ผลกระทบของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในเมืองพัทยาจนะทะลุสีแดง คาดว่าได้รับผลกระทบมาจากพื้นที่อื่นที่มีการเผาทำลายขยะเกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของยานพาหนะ แต่จากรายงานพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เมืองพัทยาเมื่อวานนี้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย จนล่าสุดเวลา 15.00 น.ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงเหลือ 99.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

ขณะที่ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งดูแลรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ให้ความห่วงใยประชาชนชาวเมืองพัทยาด้วยว่า วันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยาเกินค่ามาตรฐาน หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ขอให้สวมใส่หน้าากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องด้วย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: