Connect with us

News

เปิดตัวแล้ว!! “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา” Stand by you !!

Avatar

Published

on

เปิดให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ เว็บไซต์ -ไลน์ Stand by you “ตรวจฟรี รู้เร็ว ช่วยทันเวลา”

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า จากการคาดประมาณมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2564 จำนวนราว 520,00 คน และคาดประมาณว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 6,500 คนต่อประชากรทั้งหมด (ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 22 เมษายน 2565) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จากเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีภายในปี 2573 จึงสนับสนุนให้ประเทศไทย

โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลรักษาในวัยรุ่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์สูง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเอชไอวี โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการคลินิกวัยรุ่นบนระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบให้คำปรึกษาออนไลน์

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนั้นนอกจากการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้ว อีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถให้วัยรุ่นได้รับรู้และตระหนักมากขึ้น คือเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทางโครงการจึงได้มุ่งหวังว่ากลยุทธ์การเข้าถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้ จะสามารถเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีต่างๆ รวมถึงการเข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อป้องกันให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดไลน์โอเอ Stand by you เพื่อขอรับบริการ ได้แก่ ขอรับชุดตรวจหาเอชไอวีด้วยตนเอง ทำแบบประเมินหาความเสี่ยง ขอรับคำปรึกษาเรื่องเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งบริการส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีตรวจด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถตรวจหาเอชไอวีเอง ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และวิดีโอสาธิตการใช้ชุดตรวจ ซึ่งมีความเป็นส่วนตัว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งรับคำแนะนำหลังจากทราบผลตรวจ มีบริการให้คำปรึกษาจากหมอ ผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ไลน์โอเอ @stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info

โครงการดังกล่าว นับเป็นช่องทางการเข้าถึงของเด็กวัยรุ่นไทย ที่จะได้รับคำปรึกษา เข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถได้รับยาป้องกันทั้งแบบฉุกเฉินและแบบป้องกันเอชไอวี หากมีความเสี่ยงในอนาคต นำไปสู่การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของเอชไอวี เอดส์ต่อไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: