Connect with us

News

หนังสือ​ด่วนที่สุด!! ให้ธนาคารทั้งจังหวัด​ ห้ามให้บริการ​ ผู้ไม่ฉีดวัคซีน​!!

Published

on

จ.พะเยา​ เอาจริง! มีหนังสือ​ด่วนที่สุด​ ขอให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ จังหวัดพะเยามีหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แจ้งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา เพื่อขอให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เท่านั้น

โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยใด้รับวัคนเพื่อป้องกันโควิด-19 ตามครามสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่2 /2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคชีนปัองกันโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ฉีดวัคซีนปัองกันโรคโควิด-19 ได้จำนวน 201,274 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19มาแล้วอย่างน้อย 1เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคชืน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: