Connect with us

News

ด่วน! ประกาศเตือน​ ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ท้ายอ่างฯ เฝ้าระวังน้ำลำเชียงไกร ตอนบน!!

Avatar

Published

on

โครงการชลประทานนครราชสีมา แจ้งเตือนน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ มีประกาศสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน วันที่ 22 ก.ค. 65 ปริมาณน้ำสูงกว่า 0.04 เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง 8,560 ลูกบาศก์เมตร 101.90 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ทำให้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท่อระบายลงลำน้ำ

และผ่านอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (emergency Spillway) ลงสู่ลำน้ำธรรมชาติลำเชียงไกร เพื่อรักษาเสถียรภาพของอ่าง ซึ่งอัตราการระบายน้ำดังกล่าว ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนบนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ปริมาณน้ำจะไหลผ่าน ต.บ้านเก่า ต.ตะเคียน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร ต.ด่านขุนทด ลงลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ท้ายอ่างฯ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำลำเชียงไกร ตอนบน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: