Connect with us

News

เริ่ม มิ.ย.นี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Published

on

รัฐบาลจ่อประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผล 1 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Online และ Onsite ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันระบบดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าใช้งาน และพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ยังไม่ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บจากประชาชน ทำให้ข้อมูลมีการรั่วไหลออกไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวม

ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามผลักดันและขับเคลื่อนการตราพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และต่างนำหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตราเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งจะก่อเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในทุกระดับ ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล และมีสิทธิต่าง ๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานในการจัดการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ประเทศมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องหลักการสากล รวมทั้งสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ ในฐานะการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การจัดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการดูแลข้อมูลของหน่วยงาน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: