Connect with us

News

มีผล 18 เม.ย. นี้!! คน Work From Home เตรียมตัว หลังเลิก ปฏิเสธนายจ้างได้!

Published

on

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ออกแล้ว! คุ้มครองแรงงานทำงานแบบ Work From Home

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า 23 มี.ค.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษฏประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางอย่างไม่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกจ้างในบางองค์กรทำงานอยู่ที่บ้าน หรือที่หลายคนเรียกว่า เวิร์คฟอร์มโฮม มากขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และได้ออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8 พ.ศ.2566 ซึ่งได้เพิ่มบทบัญญัติใหม่ ที่จะช่วยให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง ปละเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง รวมถึงยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอีกด้วย

โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 23/1 ซึ่งให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตกลงกันว่า สามารถให้ลูกจ้างนำงานไปทำนอกพื้นที่ ของที่ทำงาน หรือให้ตกลงกันว่าให้ลูกจ้างทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ ได้บ้าง

ซึ่งการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น อาจมีการตกลงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาการเริ่มงานและเลิกงาน วัน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา การลา ขอบเขตหน้าที่ของลูกจ้าง การกำกับควบคุมของนายจ้าง ภาระการจัดหาเครื่องมือหรืออุปการณ์สำหรับทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มาจากการทำงานด้วย

ทั้งนี้ กฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานตามที่ตกลงกันไว้ ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อกับนายจ้างทุกกรณี เว้นแต่ลูกจ้างจะให้ความยินยอม โดยการทำหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อน

สำหรับกฎหมายฉบับใหม่นี้ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หรือจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ลูกจ้างซึ่งทำงานที่บ้าน หรือที่พักอาศัย หรือทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใด ๆ มีสิทธิและอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้างด้วย

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: