Connect with us

News

ประกาศคำสั่งใหม่!! ผู้ว่าฯ​ออกคำสั่ง​​ ต้องใส่หน้ากาก​ เข้มเดินทางเข้า-ออก​ ฝ่าฝืนโทษสูงจำคุก!!

Avatar

Published

on

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกประกาศ ฉบับที่ 88 ภายหลัง ศบค.ใหญ่ ปรับสีพื้นที่การแพร่ระบาดของโรค​ เข้มการเดินทางเข้า-ออก และการควบคุมการจัดกิจกรรมทางสังคม

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ เมื่อวันที่​ 21​ มี.ค.65 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2152 / 2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 88 ภายหลัง ศบค.ใหญ่ มีการปรับพื้นที่การแพร่ระบาดของโรค

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำสั่ง ให้ยกเลิกคำสั่งฉบับก่อนหน้า และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ซึ่งในส่วนมาตรการควบคุมทั่วไป ให้ประชาชนในพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน และยังคงปิดการให้บริการสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ คล้ายกับสถานบริการทุกแห่งในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงจำเป็นต้องปิดดำเนินการไว้ก่อน

แต่หากประสงค์ปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถขออนุญาตดำเนินการได้โตย ต้องยื่นหนังสือขออนุญาต และได้รับการตรวจสอบประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ก่อนเปิดให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.)

รวมไปถึงมาตรการเข้า-ออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) จำนวน 44 จังหวัด ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าในพื้นที่ จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ LINE @KONDEE ซึ่งการกรอกข้อมูลจะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และห้ามปกปิดข้อมูลเพื่อในการสอบสวนโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโดยจะต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จก่อนเดินทางเข้าจังหวัด พร้อมแสดงผลการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านหรือจุดตรวจ รวมไปหลักฐานผลการฉีดวัคซีน และ แสดงหลักฐานหรือผลรับรองการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 725 ชั่วโมง นับแต่เวลาการตรวจซึ่งได้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารผลการตรวจเชื้อดังกล่าว ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 จะต้องหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และมีใบรับรองจากการรักษามาด้วย

ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไป ตามคำสั่งเฉพาะพื้นที่ตามมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และให้เป็นไปตามคำสั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 86

และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตาม มาตรา 51ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: