Connect with us

News

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! หมอเผย​ ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่​ คู่​ วัคซีนโควิด​!!

Published

on

ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี​ ถึงสิ้นปีนี้​ พร้อมย้ำ​ ความสำคัญทำไมต้องฉีดคู่กับวัคซีนโควิด

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ หากผู้ป่วยติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันจะเพิ่มความรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม พบผู้รับวัคซีนเพียง 1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 จึงพิจารณาขยายระยะเวลาจากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ยังได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการระบาด และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนั้น โดยเริ่มให้บริการวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ย้ำว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังคงมีความจำเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2 ตัว และให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้

ปกติวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรี ฉีดปีละ 1 ครั้ง ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และโรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม โดยเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: