Connect with us

News

ย้ำเตือนด่วน! ใกล้ปิดแล้ว… ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปิดสิ้นเดือนนี้​ walk in​ ฉีดวัคซีนได้เลย!!

Avatar

Published

on

สถานีกลางบางซื่อ​ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มต่างๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แบบ walk in

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่ม เปิดให้บริการเข็มต่างๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แบบ walk in สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี (คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว)

ดังนี้ เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (ไม่มีบริการนัดเข็ม 2) ตั้งแต่ เข็มที่ 2 ขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า (เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน) เวลา 9.00 – 15.00 น. เข้ารับบริการประตู 2

หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4,5,6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
  2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการ รูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส/ กล้ามเนื้อครึ่งโดส/ ชั้นผิวหนัง
  3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: