Connect with us

News

“มหิดล” ประกาศ! ห้ามซื้อ-ขาย อาหารและเครื่องดื่มผสมกัญชา ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

Avatar

Published

on

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ออกมาตราการ 5 ข้อ เฝ้าระวังการใช้ “กัญชา” ห้ามจำหน่าย โฆษณา บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ใจความระบุ

เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดลจึงประกาศมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ดังนี้

1.ห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ห้ามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

3.ห้ามบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

4.ห้ามส่วนงานอนุญาต หรือสนับสนุนให้มีการจำหน่าย โฆษณา และบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง

5.ให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าระวังการจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคกัญชาแก่นักศึกษาและประชาชน เพื่อตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภค

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา อนุญาตให้มีการศึกษา วิจัย ค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: