Connect with us

News

อีก​ 1​ ความเสี่ยงโควิดร้านอาหาร-ตลาด​ คือ​ พ่อค้า แม่ค้า ตะโกน คุยกัน !!

Avatar

Published

on

กรมอนามัย​ พบ​ ความเสี่ยงร้านอาหาร-ตลาด คือ คนแออัด ไม่เว้นระยะห่างพ่อค้า แม่ค้า ตะโกน คุยกัน โดยไม่สวมหน้ากากหรือสวมไม่ถูกต้อง

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานประกอบการประเภทตลาด และร้านอาหาร ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 1–11 เมษายน 2565 พบว่า

มาตรการที่ตลาดปฏิบัติได้มากที่สุด คือ กำหนดจุดเข้า-ออกชัดเจน และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 80 รองลงมาคือ มีการระบายอากาศที่ดี ร้อยละ 51มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 50 ตามลำดับ

โดยความเสี่ยงที่พบ คือ คนแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 54 พ่อค้า แม่ค้า ตะโกน คุยกัน โดยไม่สวมหน้ากากหรือสวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ 27 พ่อค้า แม่ค้า มีสุขอนามัยที่ไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เลี้ยงสัตว์บนแผงขายของ ร้อยละ 14 มีขยะล้นถัง และมีแมลงวัน หนู แมลงสาบ ร้อยละ 12 และแผงร้านค้าอยู่ติดกันไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 5

จึงขอเน้นย้ำสถานประกอบการตลาดทั่วประเทศคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยจัดให้มีจุดเข้า-ออกเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1–2 เมตร จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน

โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมง จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด และต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี ส่วนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ปฏิบัติงานในตลาด ควรคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดให้บริการ และตรวจ ATK ทันที ส่วนผู้รับบริการปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: