Connect with us

News

เผยตัวเลข! รัฐบาล​ เยียวยา​ ช่วยเหลือ​ จากเหตุการณ์ หนองบัวลำภู​!!

Published

on

รัฐบาล​ เผย​ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ จ.หนองบัวลำภู

ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา มี 4 หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจ่ายเงิน ช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต รวม 13,927,555 บาท ดังนี้

• คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย ๆ ละ 2 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือรวม 3,960,000 บาท สำหรับผู้บาดเจ็บ 10 ราย อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรักษาจริง

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือรวม 582,000 บาท

• สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือรวม 2,585,555 บาท

สำหรับประเด็น “เปิดช่องทางการรับบริจาค” ที่มีกระแสอยู่ในสังคมขณะนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าเมื่อมีสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น จะมี ปชช. ที่มีความประสงค์ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังไม่มีช่องทางที่จะร่วมดำเนินการเช่นนั้นได้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี “ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย” จึงได้เปิดช่องทางให้กับ ปชช. ทั่วไป ได้มีโอกาสในการร่วมให้ความช่วยเหลือ “โดยการรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร” เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

ย้ำว่า สถานะการเงินกองทุนในปัจจุบัน “มีเพียงพอ” ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่าง ๆ ซึ่งการเปิดให้ ปชช. ร่วมบริจาค ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเป็นการให้คนไทยได้แสดงความห่วงใยและเป็นการร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: