Connect with us

News

องค์การนักศึกษาจุฬาฯ​ ค้านมหาวิทยาลัย​ ให้ปริญญา​ เจ้าสัวธนินท์​!!

Avatar

Published

on

ออกหนังสือ​ ค้านมหาวิทยาลัยให้ปริญญา​ ธนินท์ เจียรวนนท์​ เหตุเป็นที่กังขา​ เกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวค

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ออกหนังสือ เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนมติการให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ผ่านรองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต)

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการเสนอและพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (honorary degree) แก่บุคคลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นวงกว้าง

นายกสโมสรนิสิตและกรรมการกลางบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลต่าง ๆ นั้น จะต้องคำนึงถึงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2555 กล่าวคือ จะต้องเป็นไปเพื่อยกย่องบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม ซึ่งได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของนายธนินท์ เจียรวนนท์ เห็นว่า ถึงแม้ประสบความสำเร็จด้านการประกอบธุรกิจในระดับประเทศและต่างประเทศ แต่ยังเป็นที่กังขาว่านายธนินท์ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยยึดอยู่บนความเป็นธรรมทางสังคมหรือไม่

โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่สังคมไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤติการณ์ขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดนี้ เนื่องจาก บริษัทซีพี ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทเครือซีพีของนายธนินท์ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอล ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นจำนวนกว่า 515 ล้านเหรียญ หรือร้อยละ 15.03 ของซิโนแวคไลฟ์ไซเอนส์ ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทซิโนแวคอีกที ไม่เพียงถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นายธนินท์ยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ก่อตั้งบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาซูติคอล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเดียวกับบริษัทซีพี ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ปอีกด้วย

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กับสถานการณ์การนำเข้าวัคซีนซิโนแวคเข้าสู่ประเทศไทย มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่นำเข้าจากบริษัทซิโนแวคว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศและเป็นการผูกขาดวัคซีนอีกด้วย เป็นที่มาของข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสของการนำเข้าวัคซีน อันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับและภาคส่วน อีกทั้งกิจการธุรกิจในเครือทั้งหมดของนายธนินท์เป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเกษตรกรรายย่อย พนักงานภาคบริการ และผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้คนส่วนมากของประเทศ การมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนันท์ โดยไม่พิจารณาสภาพการณ์ดังกล่าว จึงอาจยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับข้างต้น

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับมติการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ และขอได้โปรดพิจารณาทบทวนมติการให้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และยืนหยัดเคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2021 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: