Connect with us

News

เตือนแล้ว! จังหวัดริมเขื่อนแก่งกระจาน-ปราณบุรี-ห้วยไทรงาม ให้ระวังน้ำท่วม !!

Published

on

เขื่อนแก่งกระจาน-ปราณบุรี-ห้วยไทรงาม เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง วันที่ 6-10 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าในช่วงวันที่ 6-10 ต.ค.64 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้

1.เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณในพื้นที่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอท่าแซะ อำภอปะทิว จังหวัดชุมพร และ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

2.เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นทางระบายน้ำล้น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: