Connect with us

News

ด่วน! กลุ่มนี้ รัฐบาลเคาะ จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 100-250 บาท ต่อคน ต่อเดือน !!

Avatar

Published

on

รัฐบาล เคาะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุตามระดับอายุ 4.9 ล้านคน วงเงิน 8,300 พันล้านบาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเดือนละ 100-250 บาท ต่อคน ต่อเดือน 4 เดือน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ประเทศไทยในวันนี้มีปัญหาหลายอย่างที่เราต้องร่วมมือแก้ไข และตนกับรัฐบาลพยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ที่มาจากวิกฤตพลังงานของโลกที่เกิดขึ้น และตนเข้าใจดี ครม.ก็เข้าใจ ถึงความลำบากของประชาชนในยามนี้ ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสถานการณ์ ระยะสั้น 3 เดือน ระยะกลาง 6 เดือน และระยะยาว 1 ปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนทั้งด้านพลังงานและ อาหาร เราได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเร่งรัดจัดทำมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในการประชุม ครม.ในวันนี้มีการอนุมัติการจัดสรรงบกลางปี 2565 ที่เคยเห็นชอบในหลักการไปแล้ว เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุตามระดับอายุ 4.9 ล้านคน วงเงิน 8,300 พันล้านบาท ทั้งนี้ โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเดือนละ 100-250 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ภายในกรกฎาคมนี้จะเริ่มจ่ายเงินตรงให้ผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก เป็นจำนวน 4 เดือน และจ่ายให้อีกทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน แม้ว่าจะน้อย ไม่มากนัก แต่ยามนี้ก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุไม่มากก็น้อย ในยามนี้เราต้องหาทางช่วยกัน รัฐบาลก็พยายามทำเท่าที่เราสามารถทำได้ที่ไม่มีผลต่องบประมาณโดยรวมมากนัก

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 8,382.2 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.95 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ตามที่มติครม. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 65 อนุมัติหลักการ ให้จ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท/คน/เดือน ตามช่วงอายุ)

โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 2565 มีสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้

o อายุ 60 – 69 ปี ( จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน
o อายุ 70 – 79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน
o อายุ 80 – 89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน
o อายุ 90 ปี ขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาทต่อคนต่อเดือน

ปัจจุบัน ได้รับการยืนยันข้อมูล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10,946, 646 คน เพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวน 50,202 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ลงทะเบียนของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยสูงอายุ ที่นับรวมผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2565 วงเงินงบประมาณจำนวน 8,382.2 ล้านบาท

สำหรับแผนการจ่ายเงินครั้งแรก กำหนดงวดที่หนึ่ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นี้ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2565) ครั้งที่สอง 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนสิงหาคม และครั้งที่สาม 19 กันยายน สำหรับเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีการดำเนินการการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง และการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: