Connect with us

News

มีคำสั่งประกาศ!! ห้ามเดินทาง​ เข้า-ออก​ หมู่บ้านในตัวอำเภอ​ ผู้ใดฝ่าฝืนโทษจำคุก!!

Published

on

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม อำเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 14 วัน​หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 233/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แต่ในเคหสถาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค


หลังจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่ดังกล่าว และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยให้นายอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: