Connect with us

Education

“อุตตม”ชวนผู้ใหญ่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด พร้อมผลักดันเพิ่มงบการศึกษา ยกระดับให้เป็นรัฐสวัสดิการ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้เด็กไทยทุกคน

Avatar

Published

on

เช้าวันนี้ (14 ม.ค.66) ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยระบุว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกวันที่เด็กไทยทั่วประเทศต่างเฝ้ารออย่างตื่นเต้น ที่จะได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เช่นเดียวกับพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็อยากเห็นลูกหลานมีความสุข แสดงออกถึงความรักความห่วงใยทีมีต่อเด็กและเยาวชนของเรา

พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ย่อมอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีทัดเทียมกันทั่วหน้า โดยการที่จะเป็นไปตามที่เราหวังได้นั้น ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทุ่มเทเอาใจใส่บ่มเพาะเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องมีต้นกล้าที่ดี จึงจะได้ไม้ใหญ่ที่ให้ผลผลิตดี มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนโดยเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กแรกเกิด เช่น James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ในปี 2000 บอกว่าการลงทุนในเด็กอายุ 0-3 ขวบ จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวต่อสังคมสูงที่สุด งานวิจัยของ García et al. (2016) ชี้ว่า ผลตอบแทนของการลงทุนพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด จะให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit/cost ratio) สูงถึง 7.3 เท่า

ทั้งนี้การลงทุนพัฒนาเยาวชนที่ดีที่สุด คือการลงทุนด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคือประตูสู่ความสำเร็จในการสร้างความเท่าเทียมกันของสังคม เปิดโอกาสในการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมประเทศไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของอาจารย์สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่เสนอว่าประเทศไทยต้องกล้าเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ “รัฐสวัสดิการ” โดยเมื่อเราสามารถสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาได้ก็จะก่อเกิดระบบเศรษฐกิจ สังคม ที่มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

“ผมขอเสนอว่า ผู้ใหญ่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันผลักดันแนวคิดการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงโดยเร็ว รวมทั้งปฏิรูปการศึกษาประเทศกันอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทุกคนทุกพื้นที่เติบโตขึ้นเป็นพลังของชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง” ดร.อุตตม กล่าว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: