Connect with us

News

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ “นักสร้างเรื่อง” ชวนเข้าค่ายอบรมการผลิต Content

Avatar

Published

on

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “นักสร้างเรื่อง” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่อง ภาพยนตร์มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอด จนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นเรื่องราวที่มี ความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการ Content Thailand ให้กว้างยิ่งขึ้น

เพื่อให้ Filmmaker ในจังหวัดนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถ เข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนา ทักษะจาก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่ และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

– จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
– จ. บึงกาฬ วันที่ 21 – 25 ก.ย. 2565
– จ. ชลบุรี (พัทยา) วันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Content-Thailand-Academy-104312315706337

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: