Connect with us

News

เทคนิคการฟังลูกค้า l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • เทคนิคการฟังลูกค้าคืออะไร?
  • เครื่องมือใดที่จะเข้ามาช่วยในการรับฟังลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • HBDI ® ช่วยในเรื่องของการฟังลูกค้าอย่างไร?

เทคนิคการฟังลูกค้า คือ กระบวนการและทักษะในการฟังและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้กับลูกค้า มีความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือใดที่จะเข้ามาช่วยในการรับฟังลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ มีเครื่องมือและกลยุทธ์มากมายที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการรับฟังลูกค้า เพื่อหาวิธีที่จะสร้างความพึงพอใจและตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบ CRM ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ แยกแยะข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ทำให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ และการซื้อสินค้าหรือบริการในอดีตได้อย่างเป็นระบบ หรือนวัตกรรมแชทบอทที่จะเข้ามาช่วยตอบคำถามและข้อความของลูกค้าที่เข้ามาทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ช่วยลดภาระงานที่เกิดขึ้นในทีมงาน และให้คำตอบเบื้องต้นให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนเหล่านี้ เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งก่อน การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการที่เราจะแยกพฤติกรรมของลูกค้าได้นั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือ HBDI® ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแยกแยะพฤติกรรมของลูกค้าออกเป็น 4 ส่วน คือ

  1. ลูกค้าที่มีพฤติกรรมชอบอิงหลักความเป็นจริง ข้อเท็จจริง และมีเหตุผล
  2. ลูกค้าที่มีพฤติกรรมชอบความเป็นระเบียบ มีแบบแผน จัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ
  3. ลูกค้าที่มีพฤติกรรมเน้นเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
  4. ลูกค้าที่มีพฤติกรรมชอบการสร้างความสัมพันธ์ เอาใจใส่ เน้นในเรื่องของความรู้สึก

HBDI® ช่วยในเรื่องของการฟังลูกค้าอย่างไร?

HBDI® เป็นโมเดลการจำแนกลูกค้าโดยอิงจากสมองทั้ง 4 ส่วนคือ สมองซีกซ้ายบน สมองซีกซ้ายล่าง สมองซีกขวาบน และสมองซีกขวาล่าง ที่แต่ส่วนก็มีหลักการคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าหากเราเข้าใจลูกค้าว่าแต่ละคนมีความคิดแบบใด ก็จะทำเราเข้าใจลูกค้าได้ไวมากขึ้น การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความสุขใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างครบวงจร​

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: