Connect with us

News

HBDI ® ต่างจาก Assessment อื่นๆ อย่างไร? l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • HBDI ® มีเทคนิค Assessment อย่างไร?
  • HBDI ® ต่างจาก Assessment อื่นๆ อย่างไร?
  • การใช้ HBDI ® ในการประเมิน มีข้อดีอย่างไร?

HBDI ® (Herrmann Brain Dominance Instrument) เป็นเครื่องมือการประเมินสมองแบบที่มีแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกับการ Assessment หรือการประเมินอื่น ๆ ที่ใช้ในการวัดแนวความคิดและความสามารถทางสมองของบุคคล

ความถนัดในการคิดด้วยสมองแต่ละด้านแตกต่างกัน

HBDI® ช่วยวัดกระบวนการคิดของบุคคลโดยจำนวนคำถามเชิงจิตวิทยาจำนวน 120 ข้อ นำเสนอผ่านกราฟ และตัวเลข โดยรวมคือการแบ่งสมองเป็น 4 ด้านหลักๆ ซึ่งแต่ละด้านจะมีความสำคัญและบทบาทที่แตกต่างกันไป ด้านหลักประกอบด้วยสมองซีกซ้ายบน คือ การเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สมองซีกซ้ายล่าง คือ การคิดเป็นขั้นเป็นตอน คิดเป็นระบบระเบียบ สมองซีกขวาล่าง คือ อารมณ์ความรู้สึก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสมองซีกขวาบน ที่เชื่อมโยงกับความสามารถทางจินตนาการ

  • การวิเคราะห์ผล HBDI ® ใช้การตอบคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคิด ความรู้สึก และการใช้สมองของบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถามจะถูกวิเคราะห์เพื่อระบุลักษณะสมองแต่ละด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับบุคคลนั้น ๆ
  • การประยุกต์ใช้ HBDI ® ใช้เพื่อให้การเข้าใจในแนวโน้มและความถนัดทางกระบวนการคิดของบุคคล เช่น การเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงแนวคิด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การบริหารความสัมพันธ์ และการบริหารจัดการต่าง ๆ ในบริบททางธุรกิจ
  • ในทางปฏิบัติ HBDI ® เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการพัฒนาบุคลากร การสร้างทีมที่มีความสมดุลในการทำงาน การวางแผนการศึกษาและการอบรม และการเข้าใจปัญหาทางธุรกิจโดยมองมุมมองที่หลากหลาย โดยมีความเป็นกลาง และ เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Assessment หรือการประเมิน ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของและวัตถุประสงค์หรือบริบทที่ใช้ สำหรับการเลือกใช้ Assessment ที่เหมาะสมที่สุด ควรพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: