Connect with us

Horoscope

การอ่านไพ่กับการบำบัดจิตใจ โดย Tarot Enlight

Avatar

Published

on

การอ่านไพ่สำหรับคนส่วนใหญ่ อาจเป็นทำนายอนาคต หรือการล่วงรู้สิ่งที่ตนเองจะประสบพบเจอ การถามหาโอกาสของความสำเร็จในชีวิตด้านต่าง ๆ แต่ก็มีการอ่านไพ่อีกแบบที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการอ่านไพ่เพื่อบำบัดความทุกข์ในจิตใจของลูกค้า รวมถึงการช่วยหาทางออกที่เป็นไปได้ และช่วยพยุงสภาวะจิตใจที่ทุกข์ร้อนให้เย็นลงเพื่อที่จะมองเห็นทางแก้ปัญหา และลงมือแก้ทุกข์เหล่านั้นด้วยตนเอง

ลูกค้าที่อ่านไพ่ทุกคน อาจไม่ได้ต้องการความแม่นยำ แต่ต้องการคนที่รู้ใจโดยที่ไม่ต้องเล่าปัญหาเหล่านั้นออกมาก่อน นักอ่านไพ่ที่สามารถอ่านสภาวะใจของลูกค้าได้ รวมถึงการบอกเล่าจุดที่เป็นสาเหตุของความทุกข์หรือปัญหาของลูกค้าได้ กลายมาเป็นผู้รับฟังเรื่องราวและพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นดั่งเพื่อนร่วมเดินทางชีวิต ไม่ซ้ำเติม ไม่คาดคั้น ไม่คาดหวัง บ่อยครั้งกลับช่วยให้ลูกค้าตั้งหลักภายในใจได้ เพื่อให้พวกเค้ากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท ซึ่งรวมถึงการให้กำลังใจ แรงบันดาลใจได้อีกด้วย

นักอ่านไพ่กลุ่มนี้ จึงกลายมาเป็นเพื่อน พี่ น้อง กัลยาณมิตรที่ไม่พาให้ลูกค้าเดินทางไปสู่เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ซ้ำ ๆ ได้อีก นักอ่านไพ่บางคนจึงมีความสามารถในการเป็นผู้ฟังได้อย่างดี รวมทั้งช่วยยกระดับการมองเห็นชีวิตอย่างที่เป็น พร้อมสร้างเหตุแห่งการกระทำความดี เห็นทางที่ถูกต้องต่อการใช้ชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น โดยเหตุที่สร้างนี้จะเป็นปัจจัยให้กิจการงานที่ทำ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอันสมควร

การอ่านไพ่เพื่อการบำบัดจิตใจ คือการเล่าถึงสาเหตุของปัญหาที่ตกตะกอนอยู่ภายในใจ สิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นการกระทำ คำพูด หรือการแสดงถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาเพราะความกลัวหรือกังวลจนทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติสุขอย่างที่เคยเป็นมา และช่วยพาให้เกิดการเรียนรู้จักปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง หรือการมีมุมมองต่อชีวิตที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่ต้องการแต่ขาดการลงลึกถึงการเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลว การยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์

การบำบัดในแง่ของการอ่านไพ่ คือการช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจ และหาทางแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา การให้กำลังใจ แต่ไม่หมายรวมถึงการรักษาในเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์

“เราไม่อาจเห็นฝุ่นที่เข้าตา แต่จะมีใครบางคนที่เป่าฝุ่นในตาให้หลุดออกได้ เหตุแห่งทุกข์จึงร่วงหล่นไป หัวใจจึงเป็นสุข”

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: