Connect with us

Horoscope

แนะนำบทสวดมนต์ก่อนนอน ที่ทุกคนต้องสวด มีอะไรบ้าง

Avatar

Published

on

โดย อ่าย ณัฏฐา

ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วการสวดมนต์เป็นประจำ ถูกจัดเป็นอานิสงส์ประการหนึ่ง เพราะนอกจากจะได้ความเป็นสมาธิจากการตั้งจัยสวดมนต์แล้ว การที่เราสามารถสวดมนต์ได้อย่างเป็นประจำถือเป็นการไล่ความขี้เกียจออกจากตัวเราด้วย บางคนสวดมนตร์อย่างเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความหมายของบทสวดแต่ละบท ก็ยิ่งสามารถทำให้เราได้ปัญญาและเข้าใจสาระของบทสวดนั้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสวดมนต์เปรียบเสมือนการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะ

หนึ่งในช่วงเวลาของการสวดมนตร์ที่คนนิยมกัน จะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าตลอดวันที่ผ่านมาเราอาจมีเรื่องยุ่งเหยิงจิตใจว้าวุ่นหรือมีเรื่องเข้ามากระทบความคิดของเรามากมาย การสวดมนต์ก่อนนอนเป็นการปล่อยจิตให้ว่าง และเป็นการละทิ้งทางโลกเพียงชั่วขณะ ทั้งนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการสวดมนต์ช่วยให้เราได้ผ่อนคลาย และช่วยให้เราหลับง่ายยิ่งขึ้นในแต่ละคืนนะคะ

การสวดมนต์ก่อนนอนมีบทสวดที่แนะนำอยู่ไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดสวดมนต์หรือคนที่สวดมนตร์เป็นประจก็สามารถทำตามได้ไม่ยากไปดูกันเลยค่ะว่ามีบทสวดใดบ้างที่เราควรนำมาสวดมนต์ก่แนนอนนะคะ

ในการเริ่มสวดมนตร์เราจะเริ่มจากการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเราสามารถสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองและคนที่เรารัก และปิดท้ายด้วยการอธิษฐานอโหสิกรรมต่อสิ่งต่างๆที่มาสัมพันธ์กับเราค่ะ

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ (กราบ)

บทสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตา

อิทังเม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังสัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังสัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังสัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังสัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทสวดมนต์เพื่ออธิษฐานอโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า แม้กรรมใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

____________________________________________________________________________________________

อ่านบทความอื่น ๆ

บูชาพญานาค ปี 65 มีแต่รวย รวย รวย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: